Friday, February 13, 2009

مرداس مرداویج مزدک منوچهر مهبُد مهداد مهرداد مهرزاد مهرشاد مهران مهزاد مهراب مهرشاد مهزیار مهیار مهرنگ ميلاد
[ویرایش] ننرمن نریمان نکیسا نوید نیما نیوشا نوژن نوذر
[ویرایش] وونداد
[ویرایش] ههامون هرمز هورموند هومن هوشنگ هوتن هومان هوشیار
[ویرایش] ییاور یزدگرد یزدان یادگار
[ویرایش] نام‌های دختران
[ویرایش] آآبگینه آتوسا اختر آذر آذرافروز آذرگون آزرمیدخت آذرنوش آذین آرا آرتمیس آرزو آرمینه آریانا آریادخت آریانوش آزاده آسا آفرین آلاله آناهیتا آناهید آنوشا آوا آويده آویزه آوينه آهو
[ویرایش] اابریشم اختر ارغوان اروشا افروز افروغ افسانه افسر افسون افشان امتیس اميتيس اناهید اندیشه انوشه ایران ایرمن ايران بانو ایراندخت ارمغان استاتیرا
[ویرایش] ببانو بنفشه بهار بهاره بهارک بهدیس بهدخت بهرخ بهشید بهناز بوسه بیتا باران
[ویرایش] پپدیده پردیس پرستو پرند پرنیا پروانه پروین پری پریا پریچهر پریدخت پریرو پریزاد پریسا پریشاد پریناز پریوش پگاه پوپک پوران پوران پوراندخت پوری پونه پیمانه پرنیان
[ویرایش] تتابنده ترانه ترسا ترمه تِرنه تهمینه تير ترنگ توراندخت تينا
[ویرایش] ججوانه جميله
[ویرایش] خخجسته خورشید خوروَش
[ویرایش] ددُرّی دریا دلارا دلارام دلبر دلکش دلوسه دوکا دینا دانه
[ویرایش] ررامش راشر رامینا رامادا رسا رها روان رود رودابه روجا روشنک رومینا رویا (به معنی روییدن) رکسانا روژینا
[ویرایش] ززری زرین زرین‌دخت زویا زیبا زینا زیور
[ویرایش] ژژاله ژرفا ژیلا ژینر ژینا
[ویرایش] سسارا جزو اسامی عبریست ساره جزو اسامی عبریست سارینا ( به معنی پاک و خالص ) ساغر ساناز سایه سپیده ستاره ستوده سرگل سروناز سمانه سودابه سوری سوزان سوسن سوگند سیما سیمین سبا سوگماد: همیشه جاوید
[ویرایش] ششاپرک شاپری شادان شادی شانار شایسته شبره شبنم شهپر شهربانو شهرخ شهربانو شهرزاد شهرناز شهناز شهین شکیبا شوکا شکوفه شکوه شیدا شیده شیرین شیرین‌بانو شیفته شیما شیوا شورانگیز
[ویرایش] غغنچه
[ویرایش] ففرانک فربال فرخنده فرزانه فرشته فرناز فرنگیس فروا فروزان فروزنده فروغ فریبا فرین فریناز فوژان فیروزه فریماه فرناز
[ویرایش] ققشنگ قناری
[ویرایش] ککتایون کمند کیمیا
[ویرایش] گگردآفرید گلاره گلاوژ گل‌افروز گل‌اندام گلبانو گلبهار گلابتون گلبیز گلپا گلپری گلپونه گلتاج گلتن گلرخ گلرو گلشن گلشید گلشیفته گلنار گلناز گلنوش گل‌ورچین[۲] گلی گوهر گوهرشاد گیتا گیتی گیسو گیلا گیلان
[ویرایش] للادن لاله لاله‌رخ
[ویرایش] ممازون مائده مامک ماندان ماندانا مانلی ماه‌پری ماهتو ماه‌چهر ماهدخت ماه‌برزین ماهنوش ماه‌جهان ماهزاد مرجان مرجانه مروارید مژده مژگان مسل مستانه مشکان‌دخت مشکین‌دخت مونا منیژه مهتا مهتاب مهدخت مهدیس مهرآذر مهرا مهراب مهرانگیز مهرانه مهربان مهرخ مهرریز[۳] مهرسا مهروا مهرک مهری مهسا مهستی مهشید مهکامه مهناز مهنوش مهکامه مهین موژان میترا میخک میگل مینا مینو
[ویرایش] ننازآفرین نازگل نازنین نازی نازیلا ناژیلا ناژین ناهید ندا نرگس نرمین نسترن نسرین نگار نگین نهال نوا نوش‌آفرین نوشزاد نوشین نیلوفر نیکو نیکی نیشا نیوشا
[ویرایش] ووندا ونوشه ویدا ویس ویتا فهیمه
[ویرایش] ههما هنگامه هوروَش
[ویرایش] ییارا یاس یاسمن یاسمین یگانه یکتا یاشگین یسنا یوتاب
نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم آبان 1387 ساعت 15:8 شماره پست: 246
آتوسا آبگينه آبنوس آتش، نهمين ماه ايراني آذر صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر آذرخش نام گلي است برنگ سرخ آذرگون پاکدين آذرنوش زينت آلات آزين مانند آسا نام گلي آلاله آويز آويزه خواهش، مراد آرزو پارسا، فروتن آرميتا آنكه در بند نباشد آزاده آزاده آزيتا ستون و عمود آسيه شادباش و ستايش آفرين توده، چوب ريزه خشك آمنه نام رب النوع آب در ايران باستان آناهيتا نغمه، صدا آنوشا آهنگ، آواز آوا غزال، چابك آهو ماه وش، ماه روشن آيدا سياره ارانوس ارانوس نام درختي که گل و شکوفه سرخ رنگ مي دهد ارغوان رنگ ارغواني روشن، نام گلي ارکيده هديه ارمغان تاج افسار نام کشور ايران ايران دختر ايران ايران دخت بزرگ داشتن احترام ستاره، كوكب، ستاره بخت و اقبال اختر بزرگ تر، بزرگوارتر اعظم پاشيدن افشان طلسم و جادو افسون سرگذشت، حكايت افسانه تاج، گرامي تر افسر يكي از سنگ هاي قيمتي الماس ايلناز(تركي) الناز وحي، تلقين كردن الهام رب النوع، بت الهه برگه محاسبات، بازگويي سرگذشت ها(انگاره مي كند) انگاره خوشبخت انوشه

آتوسا آبگينه آبنوس آتش، نهمين ماه ايراني آذر صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر آذرخش نام گلي است برنگ سرخ آذرگون پاکدين آذرنوش زينت آلات آزين مانند آسا نام گلي آلاله آويز آويزه خواهش، مراد آرزو پارسا، فروتن آرميتا آنكه در بند نباشد آزاده آزاده آزيتا ستون و عمود آسيه شادباش و ستايش آفرين توده، چوب ريزه خشك آمنه نام رب النوع آب در ايران باستان آناهيتا نغمه، صدا آنوشا آهنگ، آواز آوا غزال، چابك آهو ماه وش، ماه روشن آيدا سياره ارانوس ارانوس نام درختي که گل و شکوفه سرخ رنگ مي دهد ارغوان رنگ ارغواني روشن، نام گلي ارکيده هديه ارمغان تاج افسار نام کشور ايران ايران دختر ايران ايران دخت بزرگ داشتن احترام ستاره، كوكب، ستاره بخت و اقبال اختر بزرگ تر، بزرگوارتر اعظم پاشيدن افشان طلسم و جادو افسون سرگذشت، حكايت افسانه تاج، گرامي تر افسر يكي از سنگ هاي قيمتي الماس ايلناز(تركي) الناز وحي، تلقين كردن الهام رب النوع، بت الهه برگه محاسبات، بازگويي سرگذشت ها(انگاره مي كند) انگاره خوشبخت انوشه


آتوسا آبگينه آبنوس آتش، نهمين ماه ايراني آذر صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر آذرخش نام گلي است برنگ سرخ آذرگون پاکدين آذرنوش زينت آلات آزين مانند آسا نام گلي آلاله آويز آويزه خواهش، مراد آرزو پارسا، فروتن آرميتا آنكه در بند نباشد آزاده آزاده آزيتا ستون و عمود آسيه شادباش و ستايش آفرين توده، چوب ريزه خشك آمنه نام رب النوع آب در ايران باستان آناهيتا نغمه، صدا آنوشا آهنگ، آواز آوا غزال، چابك آهو ماه وش، ماه روشن آيدا سياره ارانوس ارانوس نام درختي که گل و شکوفه سرخ رنگ مي دهد ارغوان رنگ ارغواني روشن، نام گلي ارکيده هديه ارمغان تاج افسار نام کشور ايران ايران دختر ايران ايران دخت بزرگ داشتن احترام ستاره، كوكب، ستاره بخت و اقبال اختر بزرگ تر، بزرگوارتر اعظم پاشيدن افشان طلسم و جادو افسون سرگذشت، حكايت افسانه تاج، گرامي تر افسر يكي از سنگ هاي قيمتي الماس ايلناز(تركي) الناز وحي، تلقين كردن الهام رب النوع، بت الهه برگه محاسبات، بازگويي سرگذشت ها(انگاره مي كند) انگاره خوشبخت انوشه

آتوسا آبگينه آبنوس آتش، نهمين ماه ايراني آذر صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر آذرخش نام گلي است برنگ سرخ آذرگون پاکدين آذرنوش زينت آلات آزين مانند آسا نام گلي آلاله آويز آويزه خواهش، مراد آرزو پارسا، فروتن آرميتا آنكه در بند نباشد آزاده آزاده آزيتا ستون و عمود آسيه شادباش و ستايش آفرين توده، چوب ريزه خشك آمنه نام رب النوع آب در ايران باستان آناهيتا نغمه، صدا آنوشا آهنگ، آواز آوا غزال، چابك آهو ماه وش، ماه روشن آيدا سياره ارانوس ارانوس نام درختي که گل و شکوفه سرخ رنگ مي دهد ارغوان رنگ ارغواني روشن، نام گلي ارکيده هديه ارمغان تاج افسار نام کشور ايران ايران دختر ايران ايران دخت بزرگ داشتن احترام ستاره، كوكب، ستاره بخت و اقبال اختر بزرگ تر، بزرگوارتر اعظم پاشيدن افشان طلسم و جادو افسون سرگذشت، حكايت افسانه تاج، گرامي تر افسر يكي از سنگ هاي قيمتي الماس ايلناز(تركي) الناز وحي، تلقين كردن الهام رب النوع، بت الهه برگه محاسبات، بازگويي سرگذشت ها(انگاره مي كند) انگاره خوشبخت انوشه


نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم آبان 1387 ساعت 15:11 شماره پست: 247
ع غ عابد : پارسا، عبادت كننده، كسي كه خدا را پرستش مي كندعادل : داد دهنده، دادگر، دادگسترعارف : شناسنده، صبورعاطف : مهربان، برگردانندهعاكف : گوشه نشين و بازدارنده از كارهاي اجتماعي عباس : ترش رو، بداخم، يكي از نام هاي شير( نام زيبای برادر وفادار امام حسین (علیه السلام)عبدالله : بنده خدا، سر سپرده درگاهعثمان : نام مار و بچه مار، نام خليفه سومعرفان : شناختن حق تعالي ومعرفت خداشناسي عزيز : محبوب، يار، گران مايه، نادرعسكر : لشكر، سپاه، نوعي انگور عصار : روغنگر، روغن كشعقيل : مرد زيرك و بسيار دانا علي : بلند، شريف، نام امام اول شيعيان عليمراد : كسي كه مراد و مرشدش علي است، عماد : آنچه به آن تكيه كنندعمار : مرد با ايمان، ثابت و استوار، عميد : بزرگ، سرور، سردار، عيار : زيرك، طرار، تندرو، تردستعيسي : از پيامبران بزرگعين الله : چشم خدا، نشان خدا=============================================غضنفر : شيربيشه، شير درنه، مرد درشت اندام و مرد قوي غفار : بخشنده، آمرزندهغلام : كودك، پسر كوچك، نوكر
=============================================
ع غ
عاتكه : زن خوشبو، كمان، دختر عبدالمطلب جد پيامبر عاليه : بزرگوار، بلند مرتبه، ارجمند عسل : شيرين ، عسل عطيه : (از نامهای حضرت زهرا (س))عطرين : خوشبو=============================================غزال : آهو غزاله : آهوي کوهي غمزه : طنازي غنچه : غنچه گل ع غ عابد : پارسا، عبادت كننده، كسي كه خدا را پرستش مي كندعادل : داد دهنده، دادگر، دادگسترعارف : شناسنده، صبورعاطف : مهربان، برگردانندهعاكف : گوشه نشين و بازدارنده از كارهاي اجتماعي عباس : ترش رو، بداخم، يكي از نام هاي شير( نام زيبای برادر وفادار امام حسین (علیه السلام)عبدالله : بنده خدا، سر سپرده درگاهعثمان : نام مار و بچه مار، نام خليفه سومعرفان : شناختن حق تعالي ومعرفت خداشناسي عزيز : محبوب، يار، گران مايه، نادرعسكر : لشكر، سپاه، نوعي انگور عصار : روغنگر، روغن كشعقيل : مرد زيرك و بسيار دانا علي : بلند، شريف، نام امام اول شيعيان عليمراد : كسي كه مراد و مرشدش علي است، عماد : آنچه به آن تكيه كنندعمار : مرد با ايمان، ثابت و استوار، عميد : بزرگ، سرور، سردار، عيار : زيرك، طرار، تندرو، تردستعيسي : از پيامبران بزرگعين الله : چشم خدا، نشان خدا=============================================غضنفر : شيربيشه، شير درنه، مرد درشت اندام و مرد قوي غفار : بخشنده، آمرزندهغلام : كودك، پسر كوچك، نوكر
=============================================
ع غ
عاتكه : زن خوشبو، كمان، دختر عبدالمطلب جد پيامبر عاليه : بزرگوار، بلند مرتبه، ارجمند عسل : شيرين ، عسل عطيه : (از نامهای حضرت زهرا (س))عطرين : خوشبو=============================================غزال : آهو غزاله : آهوي کوهي غمزه : طنازي غنچه : غنچه گل ع غ عابد : پارسا، عبادت كننده، كسي كه خدا را پرستش مي كندعادل : داد دهنده، دادگر، دادگسترعارف : شناسنده، صبورعاطف : مهربان، برگردانندهعاكف : گوشه نشين و بازدارنده از كارهاي اجتماعي عباس : ترش رو، بداخم، يكي از نام هاي شير( نام زيبای برادر وفادار امام حسین (علیه السلام)عبدالله : بنده خدا، سر سپرده درگاهعثمان : نام مار و بچه مار، نام خليفه سومعرفان : شناختن حق تعالي ومعرفت خداشناسي عزيز : محبوب، يار، گران مايه، نادرعسكر : لشكر، سپاه، نوعي انگور عصار : روغنگر، روغن كشعقيل : مرد زيرك و بسيار دانا علي : بلند، شريف، نام امام اول شيعيان عليمراد : كسي كه مراد و مرشدش علي است، عماد : آنچه به آن تكيه كنندعمار : مرد با ايمان، ثابت و استوار، عميد : بزرگ، سرور، سردار، عيار : زيرك، طرار، تندرو، تردستعيسي : از پيامبران بزرگعين الله : چشم خدا، نشان خدا=============================================غضنفر : شيربيشه، شير درنه، مرد درشت اندام و مرد قوي غفار : بخشنده، آمرزندهغلام : كودك، پسر كوچك، نوكر
=============================================
ع غ
عاتكه : زن خوشبو، كمان، دختر عبدالمطلب جد پيامبر عاليه : بزرگوار، بلند مرتبه، ارجمند عسل : شيرين ، عسل عطيه : (از نامهای حضرت زهرا (س))عطرين : خوشبو=============================================غزال : آهو غزاله : آهوي کوهي غمزه : طنازي غنچه : غنچه گل
فاتح : پيروز، گشاينده فايز: رستگار و غالب فتح علي : منسوب به فتح فتح الله : پيروزي براي خدا، پيروزي خدا فخيم : بزرگوار، سربلند فراز : باز، نزديك، بالا بلند فرامرز : آمرزنده دشمن، از پهلوانان شاهنامه فرجام : انجام، انتها، عاقبت فرج : گشايش، قيمت، آسودگي از كار و گرفتاري فرخ پي: فرخ داد، فرخ روز فرخ : خجسته، مبارك فرداد : زيبايي داد فردوس : باغ، بهشت فردين : كوتاه شده فروردين فرزاد : فرزند فر و شكوه و شادي فرزين : فرزان، مهره اي به نام وزير در شطرنج فرشاد : نام روح و عقل كره زمين، نفس فلك مريخ فرود : پايين، پس، زيرين فروزانفر: روشنايي با شكوه، فروهر : نيروي خداوندي، اهورايي است كه پاكان و نيكان را نگه دارنده است. فرهاد : Iنام يكي از نجباي ايران و پهلواني در زمان كيكاووس فرهمند : داراي فر و شكوه فرهنگ: تربيت، دانش و ادب، آموخته زندگي فريبرز : داراي قامت خوب و زيبا، نام پسر كيكاووس فريدون: از شاهان ايران زمين به معني دارنده سه نيرو فريد : يكتا، گوهر نفيس، بي مثل فريمان : پري مانند، فضل الله: بخشش خداوند فياض : بسيار بخشنده، جوانمرد فيض : بخشش و عطا فؤاد : قلب، دل=============================================
ف
**** فاطمه : زني كه بچه دو ساله را از شير گرفته است، از شير گرفته شده، زيباترين نام دختر پيامبر ****فخري : متكبر، كسي كه به ديگران فخر بفروشد فرح : شادماني، سرورفرخ لقا : نام زن در كتاب امير ارسلان فرناز : ناز باشكوه، داراي ناز زيبا فرنگيس :دختر افرسياب فروغ : روشنايي فريبا : فريب دهنده دل، زيبا فوزيه : زن رستگار شده فيروزه: ر.ك پيروز فرانک : يکي از شخصيتهاي شاهنامه فرحناز: خوشي فرخنده: شاد فرزانه: عاقل فرشته : فرشته، پري فروزان :درخشان فروزنده : درخشان فرين :ستوده
ع غ عابد : پارسا، عبادت كننده، كسي كه خدا را پرستش مي كندعادل : داد دهنده، دادگر، دادگسترعارف : شناسنده، صبورعاطف : مهربان، برگردانندهعاكف : گوشه نشين و بازدارنده از كارهاي اجتماعي عباس : ترش رو، بداخم، يكي از نام هاي شير( نام زيبای برادر وفادار امام حسین (علیه السلام)عبدالله : بنده خدا، سر سپرده درگاهعثمان : نام مار و بچه مار، نام خليفه سومعرفان : شناختن حق تعالي ومعرفت خداشناسي عزيز : محبوب، يار، گران مايه، نادرعسكر : لشكر، سپاه، نوعي انگور عصار : روغنگر، روغن كشعقيل : مرد زيرك و بسيار دانا علي : بلند، شريف، نام امام اول شيعيان عليمراد : كسي كه مراد و مرشدش علي است، عماد : آنچه به آن تكيه كنندعمار : مرد با ايمان، ثابت و استوار، عميد : بزرگ، سرور، سردار، عيار : زيرك، طرار، تندرو، تردستعيسي : از پيامبران بزرگعين الله : چشم خدا، نشان خدا=============================================غضنفر : شيربيشه، شير درنه، مرد درشت اندام و مرد قوي غفار : بخشنده، آمرزندهغلام : كودك، پسر كوچك، نوكر
=============================================
ع غ
عاتكه : زن خوشبو، كمان، دختر عبدالمطلب جد پيامبر عاليه : بزرگوار، بلند مرتبه، ارجمند عسل : شيرين ، عسل عطيه : (از نامهای حضرت زهرا (س))عطرين : خوشبو=============================================غزال : آهو غزاله : آهوي کوهي غمزه : طنازي غنچه : غنچه گل ع غ عابد : پارسا، عبادت كننده، كسي كه خدا را پرستش مي كندعادل : داد دهنده، دادگر، دادگسترعارف : شناسنده، صبورعاطف : مهربان، برگردانندهعاكف : گوشه نشين و بازدارنده از كارهاي اجتماعي عباس : ترش رو، بداخم، يكي از نام هاي شير( نام زيبای برادر وفادار امام حسین (علیه السلام)عبدالله : بنده خدا، سر سپرده درگاهعثمان : نام مار و بچه مار، نام خليفه سومعرفان : شناختن حق تعالي ومعرفت خداشناسي عزيز : محبوب، يار، گران مايه، نادرعسكر : لشكر، سپاه، نوعي انگور عصار : روغنگر، روغن كشعقيل : مرد زيرك و بسيار دانا علي : بلند، شريف، نام امام اول شيعيان عليمراد : كسي كه مراد و مرشدش علي است، عماد : آنچه به آن تكيه كنندعمار : مرد با ايمان، ثابت و استوار، عميد : بزرگ، سرور، سردار، عيار : زيرك، طرار، تندرو، تردستعيسي : از پيامبران بزرگعين الله : چشم خدا، نشان خدا=============================================غضنفر : شيربيشه، شير درنه، مرد درشت اندام و مرد قوي غفار : بخشنده، آمرزندهغلام : كودك، پسر كوچك، نوكر
=============================================
ع غ
عاتكه : زن خوشبو، كمان، دختر عبدالمطلب جد پيامبر عاليه : بزرگوار، بلند مرتبه، ارجمند عسل : شيرين ، عسل عطيه : (از نامهای حضرت زهرا (س))عطرين : خوشبو=============================================غزال : آهو غزاله : آهوي کوهي غمزه : طنازي غنچه : غنچه گل ع غ عابد : پارسا، عبادت كننده، كسي كه خدا را پرستش مي كندعادل : داد دهنده، دادگر، دادگسترعارف : شناسنده، صبورعاطف : مهربان، برگردانندهعاكف : گوشه نشين و بازدارنده از كارهاي اجتماعي عباس : ترش رو، بداخم، يكي از نام هاي شير( نام زيبای برادر وفادار امام حسین (علیه السلام)عبدالله : بنده خدا، سر سپرده درگاهعثمان : نام مار و بچه مار، نام خليفه سومعرفان : شناختن حق تعالي ومعرفت خداشناسي عزيز : محبوب، يار، گران مايه، نادرعسكر : لشكر، سپاه، نوعي انگور عصار : روغنگر، روغن كشعقيل : مرد زيرك و بسيار دانا علي : بلند، شريف، نام امام اول شيعيان عليمراد : كسي كه مراد و مرشدش علي است، عماد : آنچه به آن تكيه كنندعمار : مرد با ايمان، ثابت و استوار، عميد : بزرگ، سرور، سردار، عيار : زيرك، طرار، تندرو، تردستعيسي : از پيامبران بزرگعين الله : چشم خدا، نشان خدا=============================================غضنفر : شيربيشه، شير درنه، مرد درشت اندام و مرد قوي غفار : بخشنده، آمرزندهغلام : كودك، پسر كوچك، نوكر
=============================================
ع غ
عاتكه : زن خوشبو، كمان، دختر عبدالمطلب جد پيامبر عاليه : بزرگوار، بلند مرتبه، ارجمند عسل : شيرين ، عسل عطيه : (از نامهای حضرت زهرا (س))عطرين : خوشبو=============================================غزال : آهو غزاله : آهوي کوهي غمزه : طنازي غنچه : غنچه گل
فاتح : پيروز، گشاينده فايز: رستگار و غالب فتح علي : منسوب به فتح فتح الله : پيروزي براي خدا، پيروزي خدا فخيم : بزرگوار، سربلند فراز : باز، نزديك، بالا بلند فرامرز : آمرزنده دشمن، از پهلوانان شاهنامه فرجام : انجام، انتها، عاقبت فرج : گشايش، قيمت، آسودگي از كار و گرفتاري فرخ پي: فرخ داد، فرخ روز فرخ : خجسته، مبارك فرداد : زيبايي داد فردوس : باغ، بهشت فردين : كوتاه شده فروردين فرزاد : فرزند فر و شكوه و شادي فرزين : فرزان، مهره اي به نام وزير در شطرنج فرشاد : نام روح و عقل كره زمين، نفس فلك مريخ فرود : پايين، پس، زيرين فروزانفر: روشنايي با شكوه، فروهر : نيروي خداوندي، اهورايي است كه پاكان و نيكان را نگه دارنده است. فرهاد : Iنام يكي از نجباي ايران و پهلواني در زمان كيكاووس فرهمند : داراي فر و شكوه فرهنگ: تربيت، دانش و ادب، آموخته زندگي فريبرز : داراي قامت خوب و زيبا، نام پسر كيكاووس فريدون: از شاهان ايران زمين به معني دارنده سه نيرو فريد : يكتا، گوهر نفيس، بي مثل فريمان : پري مانند، فضل الله: بخشش خداوند فياض : بسيار بخشنده، جوانمرد فيض : بخشش و عطا فؤاد : قلب، دل=============================================
ف
**** فاطمه : زني كه بچه دو ساله را از شير گرفته است، از شير گرفته شده، زيباترين نام دختر پيامبر ****فخري : متكبر، كسي كه به ديگران فخر بفروشد فرح : شادماني، سرورفرخ لقا : نام زن در كتاب امير ارسلان فرناز : ناز باشكوه، داراي ناز زيبا فرنگيس :دختر افرسياب فروغ : روشنايي فريبا : فريب دهنده دل، زيبا فوزيه : زن رستگار شده فيروزه: ر.ك پيروز فرانک : يکي از شخصيتهاي شاهنامه فرحناز: خوشي فرخنده: شاد فرزانه: عاقل فرشته : فرشته، پري فروزان :درخشان فروزنده : درخشان فرين :ستوده
نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم آبان 1387 ساعت 15:16 شماره پست: 248
به نام نیکو گر بمیرم رواست مرا نام باید که تن مرگ راست
نامهاي بانوان ايراني نامهاي مردان ايراني افرا ستایش کردن نام شاپور اول مهرک افشید شکوه خورشید نام رودخانه ای در ایران , بسی نیک نیکا آلیش قابل اشتعال و شعله ور شدن از سرداران مبارز در برابر اسکندر گجستک مقدونی روشاک الیا نام گل پدر بزرگ رستم دستان سام آمیتریس نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا نامی مقدس در ایران باستان سپنتا آموتیا نام دوشیزه در زمان زندیه داده شده از سوی شاه شهداد آناهیتا نام فرشتگان اهورامزدا مرد بزرگ , شایسته و شایان شایگان آندیا همسر اردشیر اول فرزند کيکاوس , شخصيت اسطوره اي ايرانيان , سیاوخش سیاوش آنیتا نام دختران در زمان زند, به معنی پرورش گیاه فرمانده ارتش شاهنشاهی ایران در زمان اشکانیان,سورن دلاور ایرانی سورنا انوشا خوشحالی و سرور و شادی هم پیمان داریوش اول هخامنشی اوتانا انوشک نام زنان در زمان ساسانیان, به معنی جاوید و ابدی یکی از شاهان ایران وارتان انوشه نام زنان در زمان ساسانیان, به معنی جاوید و ابدی برخواسته از نسل آریایی ایران , به افغانستان کنونی گفته می شود آریانا آرا آراستن و زیبا کردن برخی از شاهان سلسله اشکانیان اشکان آرمیلا نام دختران در ایران باستان شاه مناطق ایرانی خوارزم که امروزه بین ازبکستان و ترکمنستان است بکتاش آرمیتان شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید فرستاده شهر از طرف فرشته مهر دادمهر آروشا درخشان , نورانی , باهوش پسر زیبا فرهود آرتا نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند از شاهان ایران باستان گشتاسب ارنواز شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید ظاهر سالم و زیبا هیراد آرتمیس گوینده راستی, نام دریاسالار زن از فرمانده هان داریوش بزرگ هیتاسب آرتنوس صادق , راستگو , نام دختر داریوش حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان جاماسب آسا نام دختر شاپور دوم ساسانی, بزرگ و علیحضرت از شخصیت های شاهنامه جویان آتاناز نامي ايراني از شاهان پیشدادی , فرزند سیاوش , نوه کیکاوس کیخسرو آتنا نامي ايراني ستاره کیان آتوسا دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار برادر کوچک اشو زرتشت نيوتيش آتوشه نام عمه یا خاله شاپور شاه نام ایرانی باقی مانده از دوره پارتیان مهراشک آوید نامي ايراني نام ایرانی مهرساد آویسا آب پاک و تمیز نام ایرانی , کامبیز , کامبوج یا همان کمبوجیه مکابیز آیدا همچون ماه و مهتاب از شاهان ساسانی نرسی آیدان چهره زیبا همچون ماه , آیسان بنيانگذار امپراتوری دادگستر و حقوق بشر جهان , معنی:خورشیدوار کورش آیلا نور ماه و مهتاب, آیناز شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ , خشیه+شاه = شاه دلیر خشایار پرشه جرقه , دختر ایرانی یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ کامبیز پروشات همسر داریوش دوم سومین شاه پیشدادی در حدود 6000 سال پیش جمشید ردیمه همسر کمبوجبه , شاهزادگان هخامنشی روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت , در اوستا شاگرد و آموزنده هیربد رکسانا دختر داریوش دوم یکی از پهلوانان ایرانی هژیر سپنتا مقدس ایرانی نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت , سمبل دین زرتشت فَرَوَهَر وانوشه نام گل نام یکی از شاهان گذشته فریان آذرمهر آتش مقدس ایرانیان, آذرمینا لقب خسرو پرویز شاه ایران دارمان آذرنوش نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران شاهنشاه بزرگ ایران , دارایاواوش , دارنده نیکی (522 تا 486 ق.م ) داریوش آزیتا نام شاهزاده , ملکه و پرنسسز در ایران فرزند کاوه , شخصیت ایرانی در شاهنامه, یکی از خاندانها کارن برسین دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد به معنای آتش بزرگ برسام بهنوش خوش مشرب , مطبوع , دلپذیر از موزیسین های دوره ساسانی بامشاد بهشید نامي ايراني به معنی بهترین روشنایی پدر مزدک بامداد بیتا زیبا و خوش چهره نیای داریوش بزرگ , به معنی رامش دهنده ایرانیان ( 640 تا 615 ق.م ) آریارمن کاساندان همسر کورش بزرگ یکی از فرماندهان کورش بزرگ آرتاباز چیستا زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم ارشان دل آسا نامي ايراني نام نیای داریوش بزرگ , پسر آریارمن ( 615 ق.م ) ارشام درسا همچون مروارید بنیانگذار سلسله ساسانیان , اردشیر بابکان ( 226 تا 241 میلادی ) اردشیر الیکا مادر زمین , شکوفه , نام دهی در شما ایران نام شاهان پارتی , برادر داریوش اول اردوان الیزه نام مکانی در رودبار نام کشیشی در زمان ساسانیان اردا المیرا فدا کننده نام نیای داریوش اول ارشاما اریکا مرتبط با زمین نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان ارشک اِستاتیرا همسر داریوش سوم قهرمان ملی ایرانیان که با پرتاب تیر مرز ایران و توران را مشخص کرد آرش ایرسا رنگین کمان نام فرشته آراد کیانا برخواسته از نسل کيانيان ایران نام کورش اول آرآسب لبینا نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران نام پادشاه دادگستر ایران در زمان ساسانی ( 513 میلادی ) انوشیروان لیدا نامی ارمنی,به دلیل آنکه ارمنیان بخشی از ملت ایران هستند درست است جاودانه انوش مهشید مهسان , مهسیما , مهسو, مهرشید نام یکی از شاهزادگان ساسانی که به بابک خرمدین خیانت کرد اَفشین ملیسا مرهم , نام زنبور عسل در یونانی شخصیتی در شاهنامه , پدر فریدون آبتین ماندان ماندانا , مادر کورش بزرگ , همسر کمبوجیه اول نام يکي از پادشاهان خوزستاني در زمان داريوش بزرگ آترين مرسده ملکه در ایران نام فرمانده ارشد گردونه هاي کورش بزرگ آرتاباز میترا فرشتگان مقدس ایران باستان نام والي فريگيه در زمان کورش بزرگ آرتام نازنوش نامي ايراني برخواسته از نسل آريا , داده شده آريايي آرياداد نیسا دختر یکی از شاهان پارتی نام هفتمين پادشاه ماد آرتين نیوشه نیوشا, گوش دهنده, نوشه نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا آريا نوشا پرنس در زمان ساسانیان آرياي بزرگ , از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک آريامس پانته آ شاهزاده اي که اسير کورش بزرگ شد دارنده مهر , از سرداران داريوش سوم آريامهر پریساتیس همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان ايرانداد اوستا آريوداد پارمیس نوه کورش بزرگ از بردیا يکي از بهدينان در فروردين يشت آيوت رُدگون مادر داریوش اول , پرنس در اشکانیان از همپيمانان داريوش بزرگ در براندازي برديا آرتامن ساینا سیمرغ کنيه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکاني ارشکان تینا عاشق نوازش از سرداران داريوش سوم آريومهر ویرا ویشکا, ویدا , ویستا فرزند کوچک اردشير شاهنشاه ايران اوراش آبنوش از زنان ويس و رامين نام سردار بزرگ ایران در آذربایجان که بر ضد اعراب قیام کرد , خرم دین بابک آپاما دختر سپيتمن سردار ايراني نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرويز شاهنشاه ساساني باربَد آرتادخت وزير خزانه داري اردوان چهارم اشکاني از سرداران نامي ايران برتهم آرتيستون دختر کورش بزرگ , زن داريوش از سردارن يزدگرد شاهنشاه ساساني برسام آرگون شهبانوي اردشير يکم هخامنشي کي بيارش , همان آرمين شاهنامه بيارش ارشانوش از نام نامه نخعي دبير انوشه روان دادگر و بنيانگذار شاهنشاهي ساساني , ریشه بابک پاپَک برسين زن ايراني اسکندر گجستک پدربزرگ ساسان بنوشته کتيبه کعبه زرتشت پارديک پارميس دختر برديا , نوه کورش بزرگ نبيره سام , بدرود , شادباش پِدرام پروشات در اوستايي به معني بسيار شاد از نامهاي ايران باستان , تازي شده اش ابراهيم پرهام پريزاد زن داريوش دوم هخامنشي از نامهاي اوستايي به معني رزمجو پِرشان پورچيستا پردانش,دختر زرتشت,زن جاماسب بزرگ روحاني زرتشتي که اوستا را گرد آوري کرد تنسر جاماسبه شهبانوي اردشير درازدست بزرگ پيکر و دارنده اندام نيرومند تهمتن چيستا فرشته دانش و خرد از بنیانگذاران سلسله پارتی ( 247 ق.م) , شاه ایرانی در ارمنستان تيرداد رائيکا پسنديده و دوست داشتني از سرداران نامي خشيارشا , پادشاه ارمنستان تيگران رادنوش بانوي شهرين کنيه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشيروان چوبين سپاکو زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربيت کرد در اوستا به معني نيکنام , شاهنشاه ساساني خسرو فرنو مادر بزرگ اشو زرتشت نهمين پادشاه کياني , پسر رستم , داريوش دارا فرگون نام زنان در ايران باستان ديانوش دوانوش , دارنده جاودانگي دانوش کتايون زن کيگشتاسب در شاهنامه رادترين , با داد و دهشترين,از سرداران ارشير دوم راتين ميترادات دختر مهرداد پادشاه اشکاني نام پيکرنگار بهرام گور شاهنشاه ايران رسام نيسا دختر مهرداد و خوهر ميترادات اشکانی از فرزندان کيخسرو و برادر رامي رامين نيشام نام فرشته نگهبان آذرخش در پهلوي روژوه, وزير بهرام شاهنشاه ساساني روزبه نوشيد نام مادر ماني نقاش که خود را پيامبر ناميد از سرداران ايراني در جنگ با اسکندر گجستک روشاک وستا پردانش , دختر پاکدامن و با اصل و نسب همپیمان داريوش بزرگ که گوش و بيني خود را در فتح بابل بريد زوپير ويدا در اوستايي ويستا , پر دانش و فرهنگ نام فرزند کيکاوس ژوپين هما هفتمين پادشاه کياني , دختر کيگشتاسب از نامهاي کهن زرتشتي ايران ساميار ياسمين پهلوي ياسمن , نوعي گل, دختري در ويس و رامين سردار بزرگ خسرو پرويز از خاندان وهمنزاد شاهين آتري به معني آتش , از نامهاي باستاني وزير شاهنشاه شاپور شهروز آپامه خوشرنگ و زيبا , دختر اردشير دوم هخامنشي پدر هرمزد , نگارنده کعبه زرتشت شيراک آرتا از نامهاي باستاني به معني راست و درستی فَربُد آنديا زن اردشير درازدست شاهنشاه هخامنشي از پادشاهان ايراني در گرجستان فرمنش ارشين از شاهدخت هاي هخامنشي دومين پسر کيغباد, پسر کي اپيوه کيارش ارشنوش نام نامه نخعي , نام باستاني برادر فريدون شاه پيشدادي کيانوش افروز از نامهاي پهلوي کيامنش , کيافر , کيانزاد کيانمهر ناهيد اناهيت , اناهيتا , فرشته آب از وطن پرستان ديلمي ایران ليشام بهرو بهشاد , بهرخ , بهتاب از سرداران مادي کورش بزرگ , ماه یزد یار , همسنگر بابک خرمدین مازيار پرديس باغ و بهشت , واژه پاراديز انگليسي از همين است از نامهاي دوران هخامنشي , آفريننده مزدا , آئین آورنده مزدکیان مزدک پريوش پريزاد , پريسا , پريداد , پري تن پادشاه ايراني در کابل خراسان بزرگ (افغانستان کنونی) و پدر رودابه مهراب تارا ستاره همان ميتران پهلوي , از خاندانهاي اصيل ساساني مهران تناز مادر لهراسب , دختر آرش کمانگير برادر کوچک اشو زرتشت نيوتيش آذرگون دختران در زمان اشکانی ویس و رامین نیای یازدهم زرتشت آئیریک آذرمهر آتش مهر کیش , راه و روش آئین آرتونیس دختر ارته باذ و خواهر برسین سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه آئین گُشنَسب آرمه ئیتی فروتنی , پاکی , نگهبان زمین منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی آپاسای آذرمیدخت دختر همیشه جوان , دختر خسروپرویز , زنی که شاه شد پسر اسفندیار آتروترسه آسیمن نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است سردار ایرانی که والی آذربایجان بود , سردار داریوش آتروپات آماستریس دختر داریوش سوم آذرنوش , پاکدین زرتشتی آترونوش اَدرک دختر یزدگرد سوم ساسانی نگهبان ویژه کوروش بزرگ آرتاپارت اَردویسور فرشته آب در ایران باستان یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ آرتام آرته دخت شهبانو اشکانی همسر اردوان هفتمین پادشاه ماد آرتین اَرشیت دوست ترین , نامی از دوره هخامنشی راهنما و راهبر , نامی اوستایی آریاز اَمِستریس شهبانوی خشایارشا فرزند کوروش هخامنشی آروکو اوراشی زن پسر سیامک نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی آریابد بینا دانا و بیننده پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه آریاراد دینا برگرفته از واژه اوستایی دین یکی از بهدینان زرتشتی آیوت پُرشاد خواهر داریوش سوم هخامنشی ایران منش در روزگار ساسانی ائیریه من پری ویس دختری در ویس و رامین نامی پهلوی , از سرداران کورش بزرگ ادیشه توشنامئیتی فرشته مهر و دوستی پسر خشایارشاه اَرتاریا تیتک از نامهای زرتشتیان امروزی از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین اَرتامن مهر نوش نامهای رایج امروزی فرمانده ناوگان خشیارشا اَرتاوند داماسپیا شهبانوی اردشیر یکم در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است اَرتور رائیکا پسندیده و دوست داشتنی یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش اَرتَمَن راتا فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد در اوستا یعنی برترین راستی , سرداری هخامنشی اَرتَبرزین زرشام دختری از خاندان جمشید راستین و بزرگوار اَردین سپاکو همسر مهرداد چوپان که کوروش بزرگ را پرورش داد فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک اَرزین سَتوِش ستاره باران در زبان پهلوی نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون اَرسیما سریرا زیبا , خوش چهره نامی اوستایی و رقیب زریر اشتوکان سندوس خواهر خشایارشاه کسی که از راستی و نیکی سود جسته است اشاداد سی سی کام کامروا , مادر داریوش سوم , دختر اُستان برادر اردشیر دوم در پهلوی اُمیت , از نویسندگان دینکرد زرتشتیان اُمید سیندخت دختر مهراب پادشاه کابل پسر اردشیر سوم اُوَرَش شراره از نامهای رایج امروزی از سرداران کوروش بزرگ اُورداد شاهیده پارسا , پرهیزکار ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک باتیس شیددخت دختر روشنایی و نور از سپهبدان مازندران باوَند فرنوش از نامهای رایج امروزی فرزند کوروش بزرگ ( حدود 525 ق.م ) بَردیا , بَردیه گلدیس از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل پدر بهرام , از موبدان یزد بروسا ماندوی شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان برادر زن هرمز چهارم ساسانی بَستام مهدیس از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره نیک آفریده شده بهداد مهرو به معنی چهره ای همچون ماه نیکترین راه , بهترین انتخاب زندگی به رَوِش مهدخت به معنی دختری همچون ماه کی بیارش , همان آرمین شاهنامه بیارش مهر آریا مهر دختر آریایها از پهلوانان ایران زمین پوریا مهر آئین کیش مهر ایرانی جستجو کننده راستی و درستی پویان میرتو از زنان شاهنشاهان هخامنشی پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه تورک نائیریکا بانوان پارسا در دین زرتشتی پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان تیران نوشید مادر مانی نقاشی در دوره ساسانی پسر رستم ذال جهانگیر نِیشام فرشته نگهبان آذرخش کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان ساسانی چوبین ورتا نامی پهلوی به معنی گل فرمانده ایران در کاپادوکیه داتام ویس معشوقه رامین در دوره شاهنشاهی اشکانیان از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان داریو هورام واژه ای پهلوی به معنی خوش رام , خنده رو از خاندانهای ایرانی دانین یوتاب خواهر آریوبرزن , زنی سردار در آذرآبادگان پادشاه ایرانی بنیان گذار امپراتوری ماد 709 تا 656 پیش از میلاد دیااکو آریا ناز نامی ایرانی از سرداران اردشیر دوم , رادترین مرد راتین مانوش چند تن از نیاکان منوچهر پیشدادی پیشکار دربار انوشیروان دادگر رام برزین پارِند فرشته نیکبختی و فراوانی در ایران باستان پسر زادشم رایش رفیدا زنی ایرانی در ویس و رامین برادر بزرگ اشو زرتشت رتوشتر رام دخت دختر آرام و متین نامی ایرانی ریوشاد پرنیان حریر , نامی ایران پسر کیکاووس ژوبین شیرین شاهزاده ایرانی ارمنستان معشوقه خسرو ساسانی در اوستا سپنته میتر , قاتل خشایارشا فرزند داریوش بزرگ سپند مهر آذرآناهیت ملکه ایران در زمان شاپور ساسانی در اوستا سپیتریدات , داده خداوند سپهرداد پرین دختر کیقباد بانوی دانشمند ایرانی که به گردآوری اوستا همت نمود از درباریان آستیاگ ماد سپیتا گردآفرید زن ایرانی دلاور و جنگجو که با سهراب زور آزمایی نمود گوش دادن به صدای وجدان , پیک ایزدی در دین بهی سروش آریاتس از زنان سردار ایرانی در دوره شاهنشاهی هخامنشی تابش سرخ , پسر زال سهراب گردیه خواهر بهرام چوبینه بانوی دلاور و جنگجو پسر کی کاووس سیامک گلاره نام زیبای کردی به معنی چشمان در اوستا سَئنا , از پیروان زرتشت سینا هلاله شاهنشاه ایران در دوره کیانیان نام زرتشتیان امروزی , نام بهرام گور شاه بهرام پوران پوران دخت شاهنشاه ایران در دوره ساسانیان از شاهان باوندی شروین روناک نام زیبای کهن و اصیل کردی ایران چهره شاهانه , از موبدان ساسانی شهروی روژه نام زیبای کهن و اصیل کردی ایران از شاهان شیروانی ایران شیروان روژان نام زیبای کهن و اصیل کردی ایران از شاهان ساسانی شیروی مهرخ دختری با چهره ماه از پادشاهان ساسانی فرامین پریسا پری افسای , افسون کننده لایش و شایسته فرزام پرشان مبارز , دلاور هم نام پسر و هم نام دختر نامی ایرانی فرزین پریا همچون پری سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است فَرَه وَشی روژینا نام زیبای کهن و اصیل کردی ایران دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست فرورتیش هوروَش نامهای عمومی ایرانی بانوان نام بسیاری از شاهان ایرانی , فرهاد عاشق شیرین فرهاد یاس نامهای عمومی ایرانی بانوان نام زیبای کردی کژال آراکس نامهای عمومی ایرانی بانوان از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن نامهای عمومی ایرانی بانوان کارین آریادخت نامهای عمومی ایرانی بانوان نامی ایرانی کامیار اروشا نامهای عمومی ایرانی بانوان پسر مرزبان کُردان بنفشه نامهای عمومی ایرانی بانوان پسر کی قباد کی آرمین بوسه نامهای عمومی ایرانی بانوان نامی ایرانی کیازند پرنیا نامهای عمومی ایرانی بانوان برادر شاه فریدون پیشدادی کیانوش پریشاد نامهای عمومی ایرانی بانوان پسر موبد سروش کیوان پگاه نامهای عمومی ایرانی بانوان نامی ایرانی کیومهر پوپک نامهای عمومی ایرانی بانوان پسر گیو گودرز دلارام نامهای عمومی ایرانی بانوان پسر کیخسرو شاه کیانی لُهراسب رامینا نامهای عمومی ایرانی بانوان نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد مانی رها نامهای عمومی ایرانی بانوان نامی از دوره هخامنشی مِهربُد روجا نامهای عمومی ایرانی بانوان نامی ایرانی مهیار روژینا نامهای عمومی ایرانی بانوان از دانشمندان ایرانی نیما ژاله نامهای عمومی ایرانی بانوان نورانی , مقدس , دارای احترام ورجاوند سپیده نامهای عمومی ایرانی بانوان امید , آرزو , سپهبد تبرستان وَندا ستاره نامهای عمومی ایرانی بانوان نامی پهلوی , همان بهرام امروزی وَهرام شوکا نامهای عمومی ایرانی بانوان هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین ویسپار شیدا نامهای عمومی ایرانی بانوان نام بسیاری از شاهان ایران هُرمُز شیده نامهای عمومی ایرانی بانوان پسر ویسه و برادر پیران هومان شیما نامهای عمومی ایرانی بانوان مانند پادشاه کیاوش گلاوژ نامهای عمومی ایرانی بانوان روش , کردار , منش , باور آئین مژگان نامهای عمومی ایرانی بانوان خسرو انوشیروان دادگر پادشاه بزرگ , کاخهای تیسفون از اوست کسری مهدخت نامهای عمومی ایرانی بانوان بر وزن ارشام نیای داریوش بزرگ پرشام مهکامه نامهای عمومی ایرانی بانوان سردار بزرگ ایران که برای مبارزه با اسکندر نبرد کرد و کشته شد آریوبرزن موژان نامهای عمومی ایرانی بانوان سردار بزرگ ایران که ضحاک نابود کرد و فریدون را بر تخت نشاند کاوه میترا نامهای عمومی ایرانی بانوان داده شده از مهر آریایی , شاهنشاه بزرگ ایرانی در زمان پارتیان مهرداد نیشا نامهای عمومی ایرانی بانوان شاه بزرگ اشکانی که بر ضد حکومت سلکویانی یونانی قیام کرد تیرداد نیوشا نامهای عمومی ایرانی بانوان پدر فریدون آتبین ویدا نامهای عمومی ایرانی بانوان نامهای عمومی ایرانی مردان شوکا وندا نامهای عمومی ایرانی بانوان نامهای عمومی ایرانی مردان فرشید ونوشه نامهای عمومی ایرانی بانوان نامهای عمومی ایرانی مردان مانی یگانه نامهای عمومی ایرانی بانوان نامهای عمومی ایرانی مردان امشاد


به نام نیکو گر بمیرم رواست مرا نام باید که تن مرگ راست
نامهاي بانوان ايراني نامهاي مردان ايراني افرا ستایش کردن نام شاپور اول مهرک افشید شکوه خورشید نام رودخانه ای در ایران , بسی نیک نیکا آلیش قابل اشتعال و شعله ور شدن از سرداران مبارز در برابر اسکندر گجستک مقدونی روشاک الیا نام گل پدر بزرگ رستم دستان سام آمیتریس نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا نامی مقدس در ایران باستان سپنتا آموتیا نام دوشیزه در زمان زندیه داده شده از سوی شاه شهداد آناهیتا نام فرشتگان اهورامزدا مرد بزرگ , شایسته و شایان شایگان آندیا همسر اردشیر اول فرزند کيکاوس , شخصيت اسطوره اي ايرانيان , سیاوخش سیاوش آنیتا نام دختران در زمان زند, به معنی پرورش گیاه فرمانده ارتش شاهنشاهی ایران در زمان اشکانیان,سورن دلاور ایرانی سورنا انوشا خوشحالی و سرور و شادی هم پیمان داریوش اول هخامنشی اوتانا انوشک نام زنان در زمان ساسانیان, به معنی جاوید و ابدی یکی از شاهان ایران وارتان انوشه نام زنان در زمان ساسانیان, به معنی جاوید و ابدی برخواسته از نسل آریایی ایران , به افغانستان کنونی گفته می شود آریانا آرا آراستن و زیبا کردن برخی از شاهان سلسله اشکانیان اشکان آرمیلا نام دختران در ایران باستان شاه مناطق ایرانی خوارزم که امروزه بین ازبکستان و ترکمنستان است بکتاش آرمیتان شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید فرستاده شهر از طرف فرشته مهر دادمهر آروشا درخشان , نورانی , باهوش پسر زیبا فرهود آرتا نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند از شاهان ایران باستان گشتاسب ارنواز شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید ظاهر سالم و زیبا هیراد آرتمیس گوینده راستی, نام دریاسالار زن از فرمانده هان داریوش بزرگ هیتاسب آرتنوس صادق , راستگو , نام دختر داریوش حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان جاماسب آسا نام دختر شاپور دوم ساسانی, بزرگ و علیحضرت از شخصیت های شاهنامه جویان آتاناز نامي ايراني از شاهان پیشدادی , فرزند سیاوش , نوه کیکاوس کیخسرو آتنا نامي ايراني ستاره کیان آتوسا دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار برادر کوچک اشو زرتشت نيوتيش آتوشه نام عمه یا خاله شاپور شاه نام ایرانی باقی مانده از دوره پارتیان مهراشک آوید نامي ايراني نام ایرانی مهرساد آویسا آب پاک و تمیز نام ایرانی , کامبیز , کامبوج یا همان کمبوجیه مکابیز آیدا همچون ماه و مهتاب از شاهان ساسانی نرسی آیدان چهره زیبا همچون ماه , آیسان بنيانگذار امپراتوری دادگستر و حقوق بشر جهان , معنی:خورشیدوار کورش آیلا نور ماه و مهتاب, آیناز شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ , خشیه+شاه = شاه دلیر خشایار پرشه جرقه , دختر ایرانی یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ کامبیز پروشات همسر داریوش دوم سومین شاه پیشدادی در حدود 6000 سال پیش جمشید ردیمه همسر کمبوجبه , شاهزادگان هخامنشی روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت , در اوستا شاگرد و آموزنده هیربد رکسانا دختر داریوش دوم یکی از پهلوانان ایرانی هژیر سپنتا مقدس ایرانی نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت , سمبل دین زرتشت فَرَوَهَر وانوشه نام گل نام یکی از شاهان گذشته فریان آذرمهر آتش مقدس ایرانیان, آذرمینا لقب خسرو پرویز شاه ایران دارمان آذرنوش نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران شاهنشاه بزرگ ایران , دارایاواوش , دارنده نیکی (522 تا 486 ق.م ) داریوش آزیتا نام شاهزاده , ملکه و پرنسسز در ایران فرزند کاوه , شخصیت ایرانی در شاهنامه, یکی از خاندانها کارن برسین دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد به معنای آتش بزرگ برسام بهنوش خوش مشرب , مطبوع , دلپذیر از موزیسین های دوره ساسانی بامشاد بهشید نامي ايراني به معنی بهترین روشنایی پدر مزدک بامداد بیتا زیبا و خوش چهره نیای داریوش بزرگ , به معنی رامش دهنده ایرانیان ( 640 تا 615 ق.م ) آریارمن کاساندان همسر کورش بزرگ یکی از فرماندهان کورش بزرگ آرتاباز چیستا زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم ارشان دل آسا نامي ايراني نام نیای داریوش بزرگ , پسر آریارمن ( 615 ق.م ) ارشام درسا همچون مروارید بنیانگذار سلسله ساسانیان , اردشیر بابکان ( 226 تا 241 میلادی ) اردشیر الیکا مادر زمین , شکوفه , نام دهی در شما ایران نام شاهان پارتی , برادر داریوش اول اردوان الیزه نام مکانی در رودبار نام کشیشی در زمان ساسانیان اردا المیرا فدا کننده نام نیای داریوش اول ارشاما اریکا مرتبط با زمین نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان ارشک اِستاتیرا همسر داریوش سوم قهرمان ملی ایرانیان که با پرتاب تیر مرز ایران و توران را مشخص کرد آرش ایرسا رنگین کمان نام فرشته آراد کیانا برخواسته از نسل کيانيان ایران نام کورش اول آرآسب لبینا نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران نام پادشاه دادگستر ایران در زمان ساسانی ( 513 میلادی ) انوشیروان لیدا نامی ارمنی,به دلیل آنکه ارمنیان بخشی از ملت ایران هستند درست است جاودانه انوش مهشید مهسان , مهسیما , مهسو, مهرشید نام یکی از شاهزادگان ساسانی که به بابک خرمدین خیانت کرد اَفشین ملیسا مرهم , نام زنبور عسل در یونانی شخصیتی در شاهنامه , پدر فریدون آبتین ماندان ماندانا , مادر کورش بزرگ , همسر کمبوجیه اول نام يکي از پادشاهان خوزستاني در زمان داريوش بزرگ آترين مرسده ملکه در ایران نام فرمانده ارشد گردونه هاي کورش بزرگ آرتاباز میترا فرشتگان مقدس ایران باستان نام والي فريگيه در زمان کورش بزرگ آرتام نازنوش نامي ايراني برخواسته از نسل آريا , داده شده آريايي آرياداد نیسا دختر یکی از شاهان پارتی نام هفتمين پادشاه ماد آرتين نیوشه نیوشا, گوش دهنده, نوشه نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا آريا نوشا پرنس در زمان ساسانیان آرياي بزرگ , از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک آريامس پانته آ شاهزاده اي که اسير کورش بزرگ شد دارنده مهر , از سرداران داريوش سوم آريامهر پریساتیس همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان ايرانداد اوستا آريوداد پارمیس نوه کورش بزرگ از بردیا يکي از بهدينان در فروردين يشت آيوت رُدگون مادر داریوش اول , پرنس در اشکانیان از همپيمانان داريوش بزرگ در براندازي برديا آرتامن ساینا سیمرغ کنيه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکاني ارشکان تینا عاشق نوازش از سرداران داريوش سوم آريومهر ویرا ویشکا, ویدا , ویستا فرزند کوچک اردشير شاهنشاه ايران اوراش آبنوش از زنان ويس و رامين نام سردار بزرگ ایران در آذربایجان که بر ضد اعراب قیام کرد , خرم دین بابک آپاما دختر سپيتمن سردار ايراني نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرويز شاهنشاه ساساني باربَد آرتادخت وزير خزانه داري اردوان چهارم اشکاني از سرداران نامي ايران برتهم آرتيستون دختر کورش بزرگ , زن داريوش از سردارن يزدگرد شاهنشاه ساساني برسام آرگون شهبانوي اردشير يکم هخامنشي کي بيارش , همان آرمين شاهنامه بيارش ارشانوش از نام نامه نخعي دبير انوشه روان دادگر و بنيانگذار شاهنشاهي ساساني , ریشه بابک پاپَک برسين زن ايراني اسکندر گجستک پدربزرگ ساسان بنوشته کتيبه کعبه زرتشت پارديک پارميس دختر برديا , نوه کورش بزرگ نبيره سام , بدرود , شادباش پِدرام پروشات در اوستايي به معني بسيار شاد از نامهاي ايران باستان , تازي شده اش ابراهيم پرهام پريزاد زن داريوش دوم هخامنشي از نامهاي اوستايي به معني رزمجو پِرشان پورچيستا پردانش,دختر زرتشت,زن جاماسب بزرگ روحاني زرتشتي که اوستا را گرد آوري کرد تنسر جاماسبه شهبانوي اردشير درازدست بزرگ پيکر و دارنده اندام نيرومند تهمتن چيستا فرشته دانش و خرد از بنیانگذاران سلسله پارتی ( 247 ق.م) , شاه ایرانی در ارمنستان تيرداد رائيکا پسنديده و دوست داشتني از سرداران نامي خشيارشا , پادشاه ارمنستان تيگران رادنوش بانوي شهرين کنيه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشيروان چوبين سپاکو زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربيت کرد در اوستا به معني نيکنام , شاهنشاه ساساني خسرو فرنو مادر بزرگ اشو زرتشت نهمين پادشاه کياني , پسر رستم , داريوش دارا فرگون نام زنان در ايران باستان ديانوش دوانوش , دارنده جاودانگي دانوش کتايون زن کيگشتاسب در شاهنامه رادترين , با داد و دهشترين,از سرداران ارشير دوم راتين ميترادات دختر مهرداد پادشاه اشکاني نام پيکرنگار بهرام گور شاهنشاه ايران رسام نيسا دختر مهرداد و خوهر ميترادات اشکانی از فرزندان کيخسرو و برادر رامي رامين نيشام نام فرشته نگهبان آذرخش در پهلوي روژوه, وزير بهرام شاهنشاه ساساني روزبه نوشيد نام مادر ماني نقاش که خود را پيامبر ناميد از سرداران ايراني در جنگ با اسکندر گجستک روشاک وستا پردانش , دختر پاکدامن و با اصل و نسب همپیمان داريوش بزرگ که گوش و بيني خود را در فتح بابل بريد زوپير ويدا در اوستايي ويستا , پر دانش و فرهنگ نام فرزند کيکاوس ژوپين هما هفتمين پادشاه کياني , دختر کيگشتاسب از نامهاي کهن زرتشتي ايران ساميار ياسمين پهلوي ياسمن , نوعي گل, دختري در ويس و رامين سردار بزرگ خسرو پرويز از خاندان وهمنزاد شاهين آتري به معني آتش , از نامهاي باستاني وزير شاهنشاه شاپور شهروز آپامه خوشرنگ و زيبا , دختر اردشير دوم هخامنشي پدر هرمزد , نگارنده کعبه زرتشت شيراک آرتا از نامهاي باستاني به معني راست و درستی فَربُد آنديا زن اردشير درازدست شاهنشاه هخامنشي از پادشاهان ايراني در گرجستان فرمنش ارشين از شاهدخت هاي هخامنشي دومين پسر کيغباد, پسر کي اپيوه کيارش ارشنوش نام نامه نخعي , نام باستاني برادر فريدون شاه پيشدادي کيانوش افروز از نامهاي پهلوي کيامنش , کيافر , کيانزاد کيانمهر ناهيد اناهيت , اناهيتا , فرشته آب از وطن پرستان ديلمي ایران ليشام بهرو بهشاد , بهرخ , بهتاب از سرداران مادي کورش بزرگ , ماه یزد یار , همسنگر بابک خرمدین مازيار پرديس باغ و بهشت , واژه پاراديز انگليسي از همين است از نامهاي دوران هخامنشي , آفريننده مزدا , آئین آورنده مزدکیان مزدک پريوش پريزاد , پريسا , پريداد , پري تن پادشاه ايراني در کابل خراسان بزرگ (افغانستان کنونی) و پدر رودابه مهراب تارا ستاره همان ميتران پهلوي , از خاندانهاي اصيل ساساني مهران تناز مادر لهراسب , دختر آرش کمانگير برادر کوچک اشو زرتشت نيوتيش آذرگون دختران در زمان اشکانی ویس و رامین نیای یازدهم زرتشت آئیریک آذرمهر آتش مهر کیش , راه و روش آئین آرتونیس دختر ارته باذ و خواهر برسین سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه آئین گُشنَسب آرمه ئیتی فروتنی , پاکی , نگهبان زمین منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی آپاسای آذرمیدخت دختر همیشه جوان , دختر خسروپرویز , زنی که شاه شد پسر اسفندیار آتروترسه آسیمن نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است سردار ایرانی که والی آذربایجان بود , سردار داریوش آتروپات آماستریس دختر داریوش سوم آذرنوش , پاکدین زرتشتی آترونوش اَدرک دختر یزدگرد سوم ساسانی نگهبان ویژه کوروش بزرگ آرتاپارت اَردویسور فرشته آب در ایران باستان یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ آرتام آرته دخت شهبانو اشکانی همسر اردوان هفتمین پادشاه ماد آرتین اَرشیت دوست ترین , نامی از دوره هخامنشی راهنما و راهبر , نامی اوستایی آریاز اَمِستریس شهبانوی خشایارشا فرزند کوروش هخامنشی آروکو اوراشی زن پسر سیامک نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی آریابد بینا دانا و بیننده پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه آریاراد دینا برگرفته از واژه اوستایی دین یکی از بهدینان زرتشتی آیوت پُرشاد خواهر داریوش سوم هخامنشی ایران منش در روزگار ساسانی ائیریه من پری ویس دختری در ویس و رامین نامی پهلوی , از سرداران کورش بزرگ ادیشه توشنامئیتی فرشته مهر و دوستی پسر خشایارشاه اَرتاریا تیتک از نامهای زرتشتیان امروزی از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین اَرتامن مهر نوش نامهای رایج امروزی فرمانده ناوگان خشیارشا اَرتاوند داماسپیا شهبانوی اردشیر یکم در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است اَرتور رائیکا پسندیده و دوست داشتنی یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش اَرتَمَن راتا فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد در اوستا یعنی برترین راستی , سرداری هخامنشی اَرتَبرزین زرشام دختری از خاندان جمشید راستین و بزرگوار اَردین سپاکو همسر مهرداد چوپان که کوروش بزرگ را پرورش داد فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک اَرزین سَتوِش ستاره باران در زبان پهلوی نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون اَرسیما سریرا زیبا , خوش چهره نامی اوستایی و رقیب زریر اشتوکان سندوس خواهر خشایارشاه کسی که از راستی و نیکی سود جسته است اشاداد سی سی کام کامروا , مادر داریوش سوم , دختر اُستان برادر اردشیر دوم در پهلوی اُمیت , از نویسندگان دینکرد زرتشتیان اُمید سیندخت دختر مهراب پادشاه کابل پسر اردشیر سوم اُوَرَش شراره از نامهای رایج امروزی از سرداران کوروش بزرگ اُورداد شاهیده پارسا , پرهیزکار ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک باتیس شیددخت دختر روشنایی و نور از سپهبدان مازندران باوَند فرنوش از نامهای رایج امروزی فرزند کوروش بزرگ ( حدود 525 ق.م ) بَردیا , بَردیه گلدیس از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل پدر بهرام , از موبدان یزد بروسا ماندوی شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان برادر زن هرمز چهارم ساسانی بَستام مهدیس از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره نیک آفریده شده بهداد مهرو به معنی چهره ای همچون ماه نیکترین راه , بهترین انتخاب زندگی به رَوِش مهدخت به معنی دختری همچون ماه کی بیارش , همان آرمین شاهنامه بیارش مهر آریا مهر دختر آریایها از پهلوانان ایران زمین پوریا مهر آئین کیش مهر ایرانی جستجو کننده راستی و درستی پویان میرتو از زنان شاهنشاهان هخامنشی پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه تورک نائیریکا بانوان پارسا در دین زرتشتی پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان تیران نوشید مادر مانی نقاشی در دوره ساسانی پسر رستم ذال جهانگیر نِیشام فرشته نگهبان آذرخش کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان ساسانی چوبین ورتا نامی پهلوی به معنی گل فرمانده ایران در کاپادوکیه داتام ویس معشوقه رامین در دوره شاهنشاهی اشکانیان از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان داریو هورام واژه ای پهلوی به معنی خوش رام , خنده رو از خاندانهای ایرانی دانین یوتاب خواهر آریوبرزن , زنی سردار در آذرآبادگان پادشاه ایرانی بنیان گذار امپراتوری ماد 709 تا 656 پیش از میلاد دیااکو آریا ناز نامی ایرانی از سرداران اردشیر دوم , رادترین مرد راتین مانوش چند تن از نیاکان منوچهر پیشدادی پیشکار دربار انوشیروان دادگر رام برزین پارِند فرشته نیکبختی و فراوانی در ایران باستان پسر زادشم رایش رفیدا زنی ایرانی در ویس و رامین برادر بزرگ اشو زرتشت رتوشتر رام دخت دختر آرام و متین نامی ایرانی ریوشاد پرنیان حریر , نامی ایران پسر کیکاووس ژوبین شیرین شاهزاده ایرانی ارمنستان معشوقه خسرو ساسانی در اوستا سپنته میتر , قاتل خشایارشا فرزند داریوش بزرگ سپند مهر آذرآناهیت ملکه ایران در زمان شاپور ساسانی در اوستا سپیتریدات , داده خداوند سپهرداد پرین دختر کیقباد بانوی دانشمند ایرانی که به گردآوری اوستا همت نمود از درباریان آستیاگ ماد سپیتا گردآفرید زن ایرانی دلاور و جنگجو که با سهراب زور آزمایی نمود گوش دادن به صدای وجدان , پیک ایزدی در دین بهی سروش آریاتس از زنان سردار ایرانی در دوره شاهنشاهی هخامنشی تابش سرخ , پسر زال سهراب گردیه خواهر بهرام چوبینه بانوی دلاور و جنگجو پسر کی کاووس سیامک گلاره نام زیبای کردی به معنی چشمان در اوستا سَئنا , از پیروان زرتشت سینا هلاله شاهنشاه ایران در دوره کیانیان نام زرتشتیان امروزی , نام بهرام گور شاه بهرام پوران پوران دخت شاهنشاه ایران در دوره ساسانیان از شاهان باوندی شروین روناک نام زیبای کهن و اصیل کردی ایران چهره شاهانه , از موبدان ساسانی شهروی روژه نام زیبای کهن و اصیل کردی ایران از شاهان شیروانی ایران شیروان روژان نام زیبای کهن و اصیل کردی ایران از شاهان ساسانی شیروی مهرخ دختری با چهره ماه از پادشاهان ساسانی فرامین پریسا پری افسای , افسون کننده لایش و شایسته فرزام پرشان مبارز , دلاور هم نام پسر و هم نام دختر نامی ایرانی فرزین پریا همچون پری سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است فَرَه وَشی روژینا نام زیبای کهن و اصیل کردی ایران دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست فرورتیش هوروَش نامهای عمومی ایرانی بانوان نام بسیاری از شاهان ایرانی , فرهاد عاشق شیرین فرهاد یاس نامهای عمومی ایرانی بانوان نام زیبای کردی کژال آراکس نامهای عمومی ایرانی بانوان از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن نامهای عمومی ایرانی بانوان کارین آریادخت نامهای عمومی ایرانی بانوان نامی ایرانی کامیار اروشا نامهای عمومی ایرانی بانوان پسر مرزبان کُردان بنفشه نامهای عمومی ایرانی بانوان پسر کی قباد کی آرمین بوسه نامهای عمومی ایرانی بانوان نامی ایرانی کیازند پرنیا نامهای عمومی ایرانی بانوان برادر شاه فریدون پیشدادی کیانوش پریشاد نامهای عمومی ایرانی بانوان پسر موبد سروش کیوان پگاه نامهای عمومی ایرانی بانوان نامی ایرانی کیومهر پوپک نامهای عمومی ایرانی بانوان پسر گیو گودرز دلارام نامهای عمومی ایرانی بانوان پسر کیخسرو شاه کیانی لُهراسب رامینا نامهای عمومی ایرانی بانوان نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد مانی رها نامهای عمومی ایرانی بانوان نامی از دوره هخامنشی مِهربُد روجا نامهای عمومی ایرانی بانوان نامی ایرانی مهیار روژینا نامهای عمومی ایرانی بانوان از دانشمندان ایرانی نیما ژاله نامهای عمومی ایرانی بانوان نورانی , مقدس , دارای احترام ورجاوند سپیده نامهای عمومی ایرانی بانوان امید , آرزو , سپهبد تبرستان وَندا ستاره نامهای عمومی ایرانی بانوان نامی پهلوی , همان بهرام امروزی وَهرام شوکا نامهای عمومی ایرانی بانوان هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین ویسپار شیدا نامهای عمومی ایرانی بانوان نام بسیاری از شاهان ایران هُرمُز شیده نامهای عمومی ایرانی بانوان پسر ویسه و برادر پیران هومان شیما نامهای عمومی ایرانی بانوان مانند پادشاه کیاوش گلاوژ نامهای عمومی ایرانی بانوان روش , کردار , منش , باور آئین مژگان نامهای عمومی ایرانی بانوان خسرو انوشیروان دادگر پادشاه بزرگ , کاخهای تیسفون از اوست کسری مهدخت نامهای عمومی ایرانی بانوان بر وزن ارشام نیای داریوش بزرگ پرشام مهکامه نامهای عمومی ایرانی بانوان سردار بزرگ ایران که برای مبارزه با اسکندر نبرد کرد و کشته شد آریوبرزن موژان نامهای عمومی ایرانی بانوان سردار بزرگ ایران که ضحاک نابود کرد و فریدون را بر تخت نشاند کاوه میترا نامهای عمومی ایرانی بانوان داده شده از مهر آریایی , شاهنشاه بزرگ ایرانی در زمان پارتیان مهرداد نیشا نامهای عمومی ایرانی بانوان شاه بزرگ اشکانی که بر ضد حکومت سلکویانی یونانی قیام کرد تیرداد نیوشا نامهای عمومی ایرانی بانوان پدر فریدون آتبین ویدا نامهای عمومی ایرانی بانوان نامهای عمومی ایرانی مردان شوکا وندا نامهای عمومی ایرانی بانوان نامهای عمومی ایرانی مردان فرشید ونوشه نامهای عمومی ایرانی بانوان نامهای عمومی ایرانی مردان مانی یگانه نامهای عمومی ایرانی بانوان نامهای عمومی ایرانی مردان امشاد


نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم آبان 1387 ساعت 15:32 شماره پست: 249
Iranian Boy Names abbAs (A) Frowning, looking austere; also means lion abou-ali Name of a famous Iranian scientist and philosopher Abtin A character in Shahnameh, Fereidoun's father Adel (A) Righteous afshAr Name of a king afshin Name of a prince ahmad (A) Most praiseworthy akbar (A) Big ali (A) High; also Mohammad's son-in-law ali-dAd Ali ,given amin (A) Honest amir King, Emir amjad (A) Most excellent, glorious anoush name of a prince anoushiravAn Name of a Persian king ArAd Name of an angel ArAm Quiet Arash A hero in Persian folklore (He sacrificed ardalAn name of a king ardavAn A character in Shahnameh ardeshir A character in Shahnameh Aref (A) Wise, intelligent ArmAn Ideal, hope, aspiration Armeen A character in Shahnameh arsalAn Lion arshiA Throne AryA Aryan arzhang A character in Shahnameh asad (A) Lion asghar (A) Small ashkAn name of a king Atash Fire Aurang/Orang Wisdom, understanding AzAd Free BAbak A character in Shahnameh Bahman Name of the 11th month of the Iranian calender BahrAm A character in Shahnameh; also the planet Mars BAmdAd Early Morning BAmeen ??? BamshAd Happy mind BardiA Name of a Prince BehnAm Reputable (someone with honorable name) BehrAd ??? Behrang Good color Behrouz Fortunate, lucky BehzAd ??? Bizhan/Bijan A character in Shahnameh BornA Young, youthful Borzoo Name of a hero Bozorgmehr A character in Shahnameh Changeez Chengiz Khan Cirrus/Cyrus Kourosh, first king of Iran DAdbeh ??? Danush ??? DArA Wealthy; also a character in Shahnameh DArAb A character in Shahnameh DAriush/Daryush Name of Persian king DAvood David Ebi (A) Paternal EbrAhim (A) Abraham EhsAn (A) Goodness EmAd (A) Confidence Esfandyar/Esfandiar A character in Shahnameh EsmAeel (A) Ishmael (son of Abraham) FarAmarz A character in Shahnameh FarAz Above, up, upon, on the top Farbod Right, orthodox FardAd ??? Fardin ??? FarhAd A character in Shahnameh Farhang Good-breeding Fariborz A character in Shahnameh Farid Unique FarjAd Excellent, eminent in learning Farrokh Happy, fortunate FarrokhzAd Happily born FarshAd Happy Farshid/Farsheed ??? FarzAd Splendid birth FarzAm Worthy, befitting FarzAn Wise Farzin/Farzeen Learned Ferdows Paradise Fereydoon A character in Shahnameh Firouz Victorious Foroohar Essence Foroud/Forood A character in Shahnameh Giv A character in Shahnameh GhobAd A character in Shahnameh GoshtAsb A character in Shahnameh Goudarz A character in Shahnameh Habib (A) Friend HAdi (A) Guide, leader HAfez Protector HAmed (A) A praiser HAmi Protector, defender Hamid (A) Praiseworthy Hassan (A) Good HedAyat Guide HeerAd/HirAd Appearing fresh and healthy HesAm (A) A sharp sword Heydar (A) Lion HomAyoon Royal, fortunate Hooman Name of a prince HoomAn/HumAn A character in Shahnameh Hooshang A character in Shahnameh Hooshmand Wise HooshyAr Wise Hootan Name of a prince Hormoz A character in Shahnameh Hossein (A) Good Iraj A character in Shahnameh ImAn Faith JahAndAr Possessor of the World JahAngir Conquerer of the World JahAnshah King/Emperor of the World Jafar (A) A river JalAl (A) Greatness Jalil (A) Great Jamshid A character in Shahnameh,A king JavAd (A) Liberal JAveed Living forever KAmbiz Fortunate KAmrAn Successful, fortunate KAmshAd Happy wish/desire KAmyAr Successful KamAl Perfection, excellence, completion, utmost level Karim (A) Generous KasrA A character in Shahnameh KAveh A character in Shahnameh (a great hero) KAvoos A character in Shahnameh Key-ghobAd A character in Shahnameh Key-khosrow A character in Shahnameh KeyvAn/KayvAn World, universe KhashAyAr Name of a Persian king KhodA-dAd God-given Khosrow A character in Shahnameh KiA King, protecter, defender KiAn/KiyAn The kings; Surname of the 2nd dynasty of the Persian kings KiAnoosh A character in Shahnameh KiArash Name of a prince Kiumars/Keyumars A character in Shahnameh KoohyAr ??? KooshA Diligent Kourosh First king of Iran Kouros ??? MAkAn ??? Mahbod like moon Mahmood/Mahmoud (A) Praised MahyAr A character in Shahnameh Majid (A) Great, honourable MAnee/MAni A painter who later claimed to be a prophet Manouchehr A character in Shahnameh Mansoor (A) Defended, protected by God Massoud (A) Fortunate, prsperous, happy MAziAr ??? Mehdi/Mahdi (A) Guided MehrAb A character in Shahnameh Mehrak A character in Shahnameh MehrAn A character in Shahnameh Mehrang ??? MehrdAd Gift of the sun MehrzAd The offspring of the sun MilAd Birth; Christmas Mohammad (A) Highly praised; also name of the Prophet of Islam Mohsen (A) One who does good MojtabA/MujtabA (A) Chosen MorAd Desire, wish MortezA (A) Chosen MustafA (A) Chosen NAder (A) Rare NAmdAr Famous NAmvar Famous NarimAn A character in Shahnameh (ZAl's grandfather) NAser (A) Assister, friend Navid Glad tidings, good news NimA Small NiyooshA A listener Nouri Light NoushzAd Happily born Omid/Omeed Hope ParhAm Abraham PArsA Pure, chaste,devout, holy; Persian Parviz A character in Shahnameh PAshA A Turkish name meaning a lord PayAm Message PezhmAn/PejmAn Broken-hearted, sad PuzhmAn/PujmAn Desire, wish PeymAn Promise Pirooz/Piruz Victorious; also a character in Shahnameh PouriyA Name of a hero PouyA To search, searcher Rahim (A) Merciful RakhshAn Flashing RAmbod ??? RAmin --- RAmtin Famous musician in the Sassanid Dynasty Rashid/Rasheed (A) Brave RezA (A) Will, consent, resignation Roozbeh Fortunate Rostam A hero in Shahnameh SAdegh (A) Sincere SadrA/Sadri Chief seat, judge Saeed Happy, prosperous, lucky SAlAr Leader sAm A character in Shahnameh (Rostam's grandfather) SalmAn (A) Name of a friend of Ali SAmAn Home, welfare SAmi High, Elevated Sanjar Prince, emperor, king SAsAn Founder of the Sasani dynasty SattAr (A) Concealer Sepehr Sky ShahAb Shooting star, meteor ShahbAz Royal falcon ShAheen Falcon ShahkAm The king's wish ShahrAm king Ram ShahrdAd Gift of the city ShahriAr/ShahryAr The King ShAhrokh Face of the king Shahruz/Shahrooz A great river ShahyAr Friend of the king ShApour A character in Shahnameh ShAyA Worthy ShAyAn Worthy, deserving, meriting Shervin/Sherveen ??? SiAmak Black-haired man SiAvosh/Siavash A character in Shahnameh SinA (A) Sinai Soheil (A) Star SohrAb A character in Shahnameh (Rostam's son) Soroush/Sorush Messenger angel TAher (A) Pure, chaste, clean Tahmouress Name of a Persian king TahmAseb A character in Shahnameh Teymour Name of a king TirdAd ??? Touraj/Tooraj A character in Shahnameh VafA (A) Loyalty, faithfulness VarshAsb ??? VishtAsb ??? Yaghoub (A) Jacob Yahya (A) John YAshAr Persian-Azarbayjani origin meaning lives for ever Youness (A) Jonas Yousef (A) Joseph ZakariA Zachary ZAl A character in Shahnameh (Rostam's father) ZAmyAd ??? Zand Name of a king Zartosht Zoroaster ZiA (A) Light

Iranian Girl Names
Afareen Praise; also means to create afsAneh A fairy tale afsar Crown afshAn To sprinkle afsoon Charm, spell, bewitchment aghigh (A) Name of a stone Ahou/Ahoo Deer akhtar Star; also name of a flower akram (A) Honourable; great AlAleh A flower AnAhitA Goddess of water anusheh/anoosheh Happy, fortunate ArA Ornament, decoration Arezoo Wish arghavAn Redish Purple armaghAn Gift ashraf (A) Nobler or Noblest AsA Like, similar to asal Honey Assieh The name of Pharoah's wife who educated Moses Atefeh (A) Affection atifeh (A) ??? AtoosA Name of an Iranian princess AvA Voice,call Avizeh A pendant AzAdeh Free Azin Accessories (usually jewlery) AzitA Name of an Iranian princess Azar Fire, 9th month of the Iranian calendar BahAr Spring (season) BahArak Small Spring (season) BahAreh Someone who brings the spring (or a sprint flower) BahAmin/BahAmeen Spring Banafsheh A flower (Violet) BAnou Lady BeetA/BitA Unique BehnAz Best coquetry Behrokh Best face BehbahA Best price Bolour Crystal Bousseh Kiss ChalipA Cross DaryA Sea DelArAm Quiet-hearted Delbar Charming, Sweetheart, heart-ravisher Delkash Fascinating, attractive DeenA/DinA Dinah; also means judge DonyA World Dorri A sparkling star glittering like a gem EhterAm (A) Respect ElAheh (A) Goddess ElhAm (A) Inspiration, revelation ElnAz ??? Fakhri (A) Glory Farah (A) Joy, hapiness, cheerfulness FarahnAz Joy Farangis A female character in Shahnameh FaribA Charming, enticing Farideh Unique, precious Farkhondeh Happy, joyous Farrin Glorified FarzAneh Wise FarAnak A character in Shahnameh, Fereidoun's mother FarnAz Splendid coquetry, glorious coquetry FAtemeh (A) The name of Mohammad's daughter Fereshteh Angel FilA Lover Firouzeh/Feerouzeh Turquoise FojAn/FozhAn A loud voice or sound Forough Brightness ForouzAn Shining Forouzandeh Shining GelAreh Eyes Ghamzeh Coquetry GhAssedak A flower (Dandelion) GhazAl Gazelle GhazAleh Gazelle Ghodsi Holy, sacred, angel Ghoncheh Bud of the flower Gisou/Geesou Women's hair,ringlet,tress GitA/GuitA A kind of song Giti/Guiti World, universe GolbahAr Spring flower Goli Rose-colored, rosy GolnAr Flower of the Pomegranate tree GolnAz Cute like a flower GolnessA ??? Golpari ??? Golshan A flower garden GordiA A female character in Shahnameh Habibeh (A) Beloved HAideh (A) Repentent HAleh (A) Halo Hamideh (A) Praiseworthy Hastee/Hasti Existance Hediyeh Gift HengAmeh Uproar, wonder, marvel causing admiration HodA (A) ??? HomA Phoenix, A bird from fables (symbolizes good omen) HomeirA (A) ??? Hormat (A) Honour Houri Fairy ImAn (A) Faith IrAn Iran IrAn-dokht Daughter of Iran Jannat (A) Paradise Jamileh (A) Excellent talents JavAneh Sprout, young KatAyoun A female character in Shahnameh KhandAn Smiling KhAtereh Memory Khorsheed Sun Khojassteh Royal KimiyA Alchemy KobrA (A) Major Kowkab/Kokab (A) Star, celestial body LAdan A flower LAleh Tulip LeylA/LailA/LeilA (A) Nocturnal Leily/Layly/Laily Nocturnal, one who does anything by night LidA ??? LilA The lilac tree Lily/Lili A flower Mahasti The moon's being MAhdokht Daughter of the moon MahlaghA/MahleghA (A) Face of the moon Maheen/Mahin Greatest MAhrokh Whose face is like the moon, beautiful MahkAmeh ??? MahnAz The moon's glory Mahnoosh ??? Mahsheed Moon, moonlight MahsA Like the moon MahtA Moon-like MahtAb Moonlight Mahvash Moon-like; a beauty Malakeh Queen Maliheh (A) Beautiful MAnA Alike, similar; also name of a God MandAna Name of a princess MAnee/MAni A painter who later claimed to be a prophet Manizheh A legendary female character in Shahnameh MarjAn Coral MarjAneh Coral Marmar Marble Maryam/Mariam A flower (Tuberose) Marzieh (A) Satisfactory, agreeable Masoumeh (A) Sinless, Innocent MastAneh Drunken (More like joyful) Mastoureh (A) Veiled, chaste MehrAngiz To cause affection MehrnAz The sun's glory Mehrnoosh ??? Mehry Sun; also Affectionate, kind MeshiA Butter made of sheep's milk MinA Enamel,blue glass(lapis lazuli) Minoo Paradise, heaven MitrA Name of a God/Goddess MozhgAn Eyelashes Mozhdeh Good news MonA Name of a God Moneer/Monir (A) Shining Moneereh/Monireh (A) Shining MorvAreed Pearl NAdereh (A) Rare Naghmeh Melody, song, tune NahAl A young plant NAheed/NAhid A star, the planet Venus Nargess A flower (Narcissus ) Naseem/Nasim (A) Breeze NastarAn A flower much like a wild rose Nasreen/Nasrin A flower (a wild rose) NavA Tune Nayyer Radiant NAzAfarin Producing delight NAzanin Sweetheart NAzgol Cute flower NAzhin Name of a tree NAzy Cute NAzillA Cute Negeen/Negin The precious stone on a ring or other Jewlery NegAr Sweetheart NegAh Look NedA Voice,call NeshAt (A) Joy Niloufar A flower (Water Lily) Niki Goodness Nikoo/Nikou Good, Beautiful NiyooshA A listener Noor/Nour Light Noushin Sweet NoushAfarin Creator of joy Oldooz A Persian-Azerbaijani name meaning star Omeed/Omid Hope Oranous One of the 9 solar plannets Orkideh Orchid Padideh A phenomenon Parand Silk Parastoo A bird (Swallow) Paree/Pari Fairy Pareechehr Having a face like a fairy (beautiful) Pareerou Having a face like a fairy (beautiful) PareesA/ParisA Like a fairy Pareevash Fairy-faced PareeyA Parto Ray of light ParvAneh Butterfly Parvin Name of a constellation PegAh Dawn PeymAneh Wine cup Peyvand A joint, a connection Pouneh/Pooneh A flower Poupak A kind of bird PourAn A successor PourAn-dokht A female character in Shahnameh Pouri A successor RahA Free RanA (A) Elegant, of elegant stature RAmesh Rest; cheerfulness RasA Expressive RavAn Soul, spirit RimA/ReemA ??? ReyhAneh/RayhAneh (A) A flower RobAbeh (A) Name of an instrument Roshanak Small light RoudAbeh A character in ShahnAmeh (Rostam's mother) RoxAnA/RoksAnA light (in farsi roshanAi)Name of a Iranian princessthe reason Alexander The Great destroyed persepolis (so they say!) RoyA (A) Dream, vision SabA (A) Zephyr; a gentle breeze Sadaf (A) Sea Shell Saeedeh (A) Happy, prosperous,lucky Sahar (A) Dawn SahbA Wine SAghar Wine cup SalmA (A) Sweetheart SAlomeh Salomeh Saman Jasmin SamilA ??? Samin/Sameen (A) Precious, expensive SamirA ??? Samireh (A) Evening entertainments Sanam (A) Idol SAnAz A flower SArA (A) Sarah; also pure, excellent (applied to gold, ambergris, musk) SarvenAz Name of a tall, slender tree; also a beautiful woman SAyeh Shade, Shadow SeemA/SimA Face SeetA/SitA ??? Sepeedeh/Sepideh Dawn (the first appearance of light in the morning) SetAreh Star ShAdAn Happy, joyful ShAdee/ShAdi Happiness Shabnam Dew ShaghAyegh (A) A flower (Poppy) Shahin/Shaheen Royal ShahlA A dark-eyed woman ShAhzAdeh Princess ShahnAz The king's loved/favorite one ShahrbAnou Lady of the town (good) ShahrnAz The town's loved/favorite one ShahrzAd City-born Shalizeh ??? Shams Sun SharAreh Single spark Sheefteh Enamoured, fascinated, charmed, captivated Shervin ??? SheydA Lovesick SheevA/ShivA Charming Shideh/Sheedeh Bright, luminous; the sun ShimA ??? Shirin/Shireen Sweet; pleasant, gentle; delicate Shirin-bAnoo Sweet lady Sholeh Flame Shohreh (A) Famous Shokoufeh Blossom Shokouh Splendour; magnificence ShoukA A kind of deer Simin Silvery, made of silver Sogand Oath, Pledge SoheilA (A) Star SorayA Name of a constellation SoudAbeh A legendary female character in Shahnameh SoulmAz A Persian-Azerbaijani name meaning never wilts Souri/Suri Red Rose Sussan/Soussan A flower, Lily of the valley SouzAn Burning, flaming TAhereh (A) Pure, chaste, clean Tahmineh A female character in Shahnameh,Rostam's wife TalA Gold TalAyeh (A) Golden ray of sun; also advance-guard TannAz (A) Coquettish TArA Star TarAneh Song TarsA A worshipper of fire; also a Christian Tayyebeh (A) Good deed TeenA/TinA Clay ToubA/ToobA (A) Name of a tree in paradise; also excellent, best ToucA Name of a bird (Toucan) TourAn Name of a place in Shahnameh VandA Wish, desire Vida/Veeda Found, evident; also little, few YaldA Name of the longest night of the year YAsaman Jasmin YAss A flower, Jasmin YegAneh Unique, single YektA Unique, single ZahrA (A) Boldness Zari Brocaded Silk Zarrin Golden Zarrin-dokht Golden girl ZeebA/ZibA Beautiful zhAleh/JAleh Dew Zhila/JillA ??? Zohreh The planet Venus ZoyA ???
Iranian Boy Names abbAs (A) Frowning, looking austere; also means lion abou-ali Name of a famous Iranian scientist and philosopher Abtin A character in Shahnameh, Fereidoun's father Adel (A) Righteous afshAr Name of a king afshin Name of a prince ahmad (A) Most praiseworthy akbar (A) Big ali (A) High; also Mohammad's son-in-law ali-dAd Ali ,given amin (A) Honest amir King, Emir amjad (A) Most excellent, glorious anoush name of a prince anoushiravAn Name of a Persian king ArAd Name of an angel ArAm Quiet Arash A hero in Persian folklore (He sacrificed ardalAn name of a king ardavAn A character in Shahnameh ardeshir A character in Shahnameh Aref (A) Wise, intelligent ArmAn Ideal, hope, aspiration Armeen A character in Shahnameh arsalAn Lion arshiA Throne AryA Aryan arzhang A character in Shahnameh asad (A) Lion asghar (A) Small ashkAn name of a king Atash Fire Aurang/Orang Wisdom, understanding AzAd Free BAbak A character in Shahnameh Bahman Name of the 11th month of the Iranian calender BahrAm A character in Shahnameh; also the planet Mars BAmdAd Early Morning BAmeen ??? BamshAd Happy mind BardiA Name of a Prince BehnAm Reputable (someone with honorable name) BehrAd ??? Behrang Good color Behrouz Fortunate, lucky BehzAd ??? Bizhan/Bijan A character in Shahnameh BornA Young, youthful Borzoo Name of a hero Bozorgmehr A character in Shahnameh Changeez Chengiz Khan Cirrus/Cyrus Kourosh, first king of Iran DAdbeh ??? Danush ??? DArA Wealthy; also a character in Shahnameh DArAb A character in Shahnameh DAriush/Daryush Name of Persian king DAvood David Ebi (A) Paternal EbrAhim (A) Abraham EhsAn (A) Goodness EmAd (A) Confidence Esfandyar/Esfandiar A character in Shahnameh EsmAeel (A) Ishmael (son of Abraham) FarAmarz A character in Shahnameh FarAz Above, up, upon, on the top Farbod Right, orthodox FardAd ??? Fardin ??? FarhAd A character in Shahnameh Farhang Good-breeding Fariborz A character in Shahnameh Farid Unique FarjAd Excellent, eminent in learning Farrokh Happy, fortunate FarrokhzAd Happily born FarshAd Happy Farshid/Farsheed ??? FarzAd Splendid birth FarzAm Worthy, befitting FarzAn Wise Farzin/Farzeen Learned Ferdows Paradise Fereydoon A character in Shahnameh Firouz Victorious Foroohar Essence Foroud/Forood A character in Shahnameh Giv A character in Shahnameh GhobAd A character in Shahnameh GoshtAsb A character in Shahnameh Goudarz A character in Shahnameh Habib (A) Friend HAdi (A) Guide, leader HAfez Protector HAmed (A) A praiser HAmi Protector, defender Hamid (A) Praiseworthy Hassan (A) Good HedAyat Guide HeerAd/HirAd Appearing fresh and healthy HesAm (A) A sharp sword Heydar (A) Lion HomAyoon Royal, fortunate Hooman Name of a prince HoomAn/HumAn A character in Shahnameh Hooshang A character in Shahnameh Hooshmand Wise HooshyAr Wise Hootan Name of a prince Hormoz A character in Shahnameh Hossein (A) Good Iraj A character in Shahnameh ImAn Faith JahAndAr Possessor of the World JahAngir Conquerer of the World JahAnshah King/Emperor of the World Jafar (A) A river JalAl (A) Greatness Jalil (A) Great Jamshid A character in Shahnameh,A king JavAd (A) Liberal JAveed Living forever KAmbiz Fortunate KAmrAn Successful, fortunate KAmshAd Happy wish/desire KAmyAr Successful KamAl Perfection, excellence, completion, utmost level Karim (A) Generous KasrA A character in Shahnameh KAveh A character in Shahnameh (a great hero) KAvoos A character in Shahnameh Key-ghobAd A character in Shahnameh Key-khosrow A character in Shahnameh KeyvAn/KayvAn World, universe KhashAyAr Name of a Persian king KhodA-dAd God-given Khosrow A character in Shahnameh KiA King, protecter, defender KiAn/KiyAn The kings; Surname of the 2nd dynasty of the Persian kings KiAnoosh A character in Shahnameh KiArash Name of a prince Kiumars/Keyumars A character in Shahnameh KoohyAr ??? KooshA Diligent Kourosh First king of Iran Kouros ??? MAkAn ??? Mahbod like moon Mahmood/Mahmoud (A) Praised MahyAr A character in Shahnameh Majid (A) Great, honourable MAnee/MAni A painter who later claimed to be a prophet Manouchehr A character in Shahnameh Mansoor (A) Defended, protected by God Massoud (A) Fortunate, prsperous, happy MAziAr ??? Mehdi/Mahdi (A) Guided MehrAb A character in Shahnameh Mehrak A character in Shahnameh MehrAn A character in Shahnameh Mehrang ??? MehrdAd Gift of the sun MehrzAd The offspring of the sun MilAd Birth; Christmas Mohammad (A) Highly praised; also name of the Prophet of Islam Mohsen (A) One who does good MojtabA/MujtabA (A) Chosen MorAd Desire, wish MortezA (A) Chosen MustafA (A) Chosen NAder (A) Rare NAmdAr Famous NAmvar Famous NarimAn A character in Shahnameh (ZAl's grandfather) NAser (A) Assister, friend Navid Glad tidings, good news NimA Small NiyooshA A listener Nouri Light NoushzAd Happily born Omid/Omeed Hope ParhAm Abraham PArsA Pure, chaste,devout, holy; Persian Parviz A character in Shahnameh PAshA A Turkish name meaning a lord PayAm Message PezhmAn/PejmAn Broken-hearted, sad PuzhmAn/PujmAn Desire, wish PeymAn Promise Pirooz/Piruz Victorious; also a character in Shahnameh PouriyA Name of a hero PouyA To search, searcher Rahim (A) Merciful RakhshAn Flashing RAmbod ??? RAmin --- RAmtin Famous musician in the Sassanid Dynasty Rashid/Rasheed (A) Brave RezA (A) Will, consent, resignation Roozbeh Fortunate Rostam A hero in Shahnameh SAdegh (A) Sincere SadrA/Sadri Chief seat, judge Saeed Happy, prosperous, lucky SAlAr Leader sAm A character in Shahnameh (Rostam's grandfather) SalmAn (A) Name of a friend of Ali SAmAn Home, welfare SAmi High, Elevated Sanjar Prince, emperor, king SAsAn Founder of the Sasani dynasty SattAr (A) Concealer Sepehr Sky ShahAb Shooting star, meteor ShahbAz Royal falcon ShAheen Falcon ShahkAm The king's wish ShahrAm king Ram ShahrdAd Gift of the city ShahriAr/ShahryAr The King ShAhrokh Face of the king Shahruz/Shahrooz A great river ShahyAr Friend of the king ShApour A character in Shahnameh ShAyA Worthy ShAyAn Worthy, deserving, meriting Shervin/Sherveen ??? SiAmak Black-haired man SiAvosh/Siavash A character in Shahnameh SinA (A) Sinai Soheil (A) Star SohrAb A character in Shahnameh (Rostam's son) Soroush/Sorush Messenger angel TAher (A) Pure, chaste, clean Tahmouress Name of a Persian king TahmAseb A character in Shahnameh Teymour Name of a king TirdAd ??? Touraj/Tooraj A character in Shahnameh VafA (A) Loyalty, faithfulness VarshAsb ??? VishtAsb ??? Yaghoub (A) Jacob Yahya (A) John YAshAr Persian-Azarbayjani origin meaning lives for ever Youness (A) Jonas Yousef (A) Joseph ZakariA Zachary ZAl A character in Shahnameh (Rostam's father) ZAmyAd ??? Zand Name of a king Zartosht Zoroaster ZiA (A) Light

Iranian Girl Names
Afareen Praise; also means to create afsAneh A fairy tale afsar Crown afshAn To sprinkle afsoon Charm, spell, bewitchment aghigh (A) Name of a stone Ahou/Ahoo Deer akhtar Star; also name of a flower akram (A) Honourable; great AlAleh A flower AnAhitA Goddess of water anusheh/anoosheh Happy, fortunate ArA Ornament, decoration Arezoo Wish arghavAn Redish Purple armaghAn Gift ashraf (A) Nobler or Noblest AsA Like, similar to asal Honey Assieh The name of Pharoah's wife who educated Moses Atefeh (A) Affection atifeh (A) ??? AtoosA Name of an Iranian princess AvA Voice,call Avizeh A pendant AzAdeh Free Azin Accessories (usually jewlery) AzitA Name of an Iranian princess Azar Fire, 9th month of the Iranian calendar BahAr Spring (season) BahArak Small Spring (season) BahAreh Someone who brings the spring (or a sprint flower) BahAmin/BahAmeen Spring Banafsheh A flower (Violet) BAnou Lady BeetA/BitA Unique BehnAz Best coquetry Behrokh Best face BehbahA Best price Bolour Crystal Bousseh Kiss ChalipA Cross DaryA Sea DelArAm Quiet-hearted Delbar Charming, Sweetheart, heart-ravisher Delkash Fascinating, attractive DeenA/DinA Dinah; also means judge DonyA World Dorri A sparkling star glittering like a gem EhterAm (A) Respect ElAheh (A) Goddess ElhAm (A) Inspiration, revelation ElnAz ??? Fakhri (A) Glory Farah (A) Joy, hapiness, cheerfulness FarahnAz Joy Farangis A female character in Shahnameh FaribA Charming, enticing Farideh Unique, precious Farkhondeh Happy, joyous Farrin Glorified FarzAneh Wise FarAnak A character in Shahnameh, Fereidoun's mother FarnAz Splendid coquetry, glorious coquetry FAtemeh (A) The name of Mohammad's daughter Fereshteh Angel FilA Lover Firouzeh/Feerouzeh Turquoise FojAn/FozhAn A loud voice or sound Forough Brightness ForouzAn Shining Forouzandeh Shining GelAreh Eyes Ghamzeh Coquetry GhAssedak A flower (Dandelion) GhazAl Gazelle GhazAleh Gazelle Ghodsi Holy, sacred, angel Ghoncheh Bud of the flower Gisou/Geesou Women's hair,ringlet,tress GitA/GuitA A kind of song Giti/Guiti World, universe GolbahAr Spring flower Goli Rose-colored, rosy GolnAr Flower of the Pomegranate tree GolnAz Cute like a flower GolnessA ??? Golpari ??? Golshan A flower garden GordiA A female character in Shahnameh Habibeh (A) Beloved HAideh (A) Repentent HAleh (A) Halo Hamideh (A) Praiseworthy Hastee/Hasti Existance Hediyeh Gift HengAmeh Uproar, wonder, marvel causing admiration HodA (A) ??? HomA Phoenix, A bird from fables (symbolizes good omen) HomeirA (A) ??? Hormat (A) Honour Houri Fairy ImAn (A) Faith IrAn Iran IrAn-dokht Daughter of Iran Jannat (A) Paradise Jamileh (A) Excellent talents JavAneh Sprout, young KatAyoun A female character in Shahnameh KhandAn Smiling KhAtereh Memory Khorsheed Sun Khojassteh Royal KimiyA Alchemy KobrA (A) Major Kowkab/Kokab (A) Star, celestial body LAdan A flower LAleh Tulip LeylA/LailA/LeilA (A) Nocturnal Leily/Layly/Laily Nocturnal, one who does anything by night LidA ??? LilA The lilac tree Lily/Lili A flower Mahasti The moon's being MAhdokht Daughter of the moon MahlaghA/MahleghA (A) Face of the moon Maheen/Mahin Greatest MAhrokh Whose face is like the moon, beautiful MahkAmeh ??? MahnAz The moon's glory Mahnoosh ??? Mahsheed Moon, moonlight MahsA Like the moon MahtA Moon-like MahtAb Moonlight Mahvash Moon-like; a beauty Malakeh Queen Maliheh (A) Beautiful MAnA Alike, similar; also name of a God MandAna Name of a princess MAnee/MAni A painter who later claimed to be a prophet Manizheh A legendary female character in Shahnameh MarjAn Coral MarjAneh Coral Marmar Marble Maryam/Mariam A flower (Tuberose) Marzieh (A) Satisfactory, agreeable Masoumeh (A) Sinless, Innocent MastAneh Drunken (More like joyful) Mastoureh (A) Veiled, chaste MehrAngiz To cause affection MehrnAz The sun's glory Mehrnoosh ??? Mehry Sun; also Affectionate, kind MeshiA Butter made of sheep's milk MinA Enamel,blue glass(lapis lazuli) Minoo Paradise, heaven MitrA Name of a God/Goddess MozhgAn Eyelashes Mozhdeh Good news MonA Name of a God Moneer/Monir (A) Shining Moneereh/Monireh (A) Shining MorvAreed Pearl NAdereh (A) Rare Naghmeh Melody, song, tune NahAl A young plant NAheed/NAhid A star, the planet Venus Nargess A flower (Narcissus ) Naseem/Nasim (A) Breeze NastarAn A flower much like a wild rose Nasreen/Nasrin A flower (a wild rose) NavA Tune Nayyer Radiant NAzAfarin Producing delight NAzanin Sweetheart NAzgol Cute flower NAzhin Name of a tree NAzy Cute NAzillA Cute Negeen/Negin The precious stone on a ring or other Jewlery NegAr Sweetheart NegAh Look NedA Voice,call NeshAt (A) Joy Niloufar A flower (Water Lily) Niki Goodness Nikoo/Nikou Good, Beautiful NiyooshA A listener Noor/Nour Light Noushin Sweet NoushAfarin Creator of joy Oldooz A Persian-Azerbaijani name meaning star Omeed/Omid Hope Oranous One of the 9 solar plannets Orkideh Orchid Padideh A phenomenon Parand Silk Parastoo A bird (Swallow) Paree/Pari Fairy Pareechehr Having a face like a fairy (beautiful) Pareerou Having a face like a fairy (beautiful) PareesA/ParisA Like a fairy Pareevash Fairy-faced PareeyA Parto Ray of light ParvAneh Butterfly Parvin Name of a constellation PegAh Dawn PeymAneh Wine cup Peyvand A joint, a connection Pouneh/Pooneh A flower Poupak A kind of bird PourAn A successor PourAn-dokht A female character in Shahnameh Pouri A successor RahA Free RanA (A) Elegant, of elegant stature RAmesh Rest; cheerfulness RasA Expressive RavAn Soul, spirit RimA/ReemA ??? ReyhAneh/RayhAneh (A) A flower RobAbeh (A) Name of an instrument Roshanak Small light RoudAbeh A character in ShahnAmeh (Rostam's mother) RoxAnA/RoksAnA light (in farsi roshanAi)Name of a Iranian princessthe reason Alexander The Great destroyed persepolis (so they say!) RoyA (A) Dream, vision SabA (A) Zephyr; a gentle breeze Sadaf (A) Sea Shell Saeedeh (A) Happy, prosperous,lucky Sahar (A) Dawn SahbA Wine SAghar Wine cup SalmA (A) Sweetheart SAlomeh Salomeh Saman Jasmin SamilA ??? Samin/Sameen (A) Precious, expensive SamirA ??? Samireh (A) Evening entertainments Sanam (A) Idol SAnAz A flower SArA (A) Sarah; also pure, excellent (applied to gold, ambergris, musk) SarvenAz Name of a tall, slender tree; also a beautiful woman SAyeh Shade, Shadow SeemA/SimA Face SeetA/SitA ??? Sepeedeh/Sepideh Dawn (the first appearance of light in the morning) SetAreh Star ShAdAn Happy, joyful ShAdee/ShAdi Happiness Shabnam Dew ShaghAyegh (A) A flower (Poppy) Shahin/Shaheen Royal ShahlA A dark-eyed woman ShAhzAdeh Princess ShahnAz The king's loved/favorite one ShahrbAnou Lady of the town (good) ShahrnAz The town's loved/favorite one ShahrzAd City-born Shalizeh ??? Shams Sun SharAreh Single spark Sheefteh Enamoured, fascinated, charmed, captivated Shervin ??? SheydA Lovesick SheevA/ShivA Charming Shideh/Sheedeh Bright, luminous; the sun ShimA ??? Shirin/Shireen Sweet; pleasant, gentle; delicate Shirin-bAnoo Sweet lady Sholeh Flame Shohreh (A) Famous Shokoufeh Blossom Shokouh Splendour; magnificence ShoukA A kind of deer Simin Silvery, made of silver Sogand Oath, Pledge SoheilA (A) Star SorayA Name of a constellation SoudAbeh A legendary female character in Shahnameh SoulmAz A Persian-Azerbaijani name meaning never wilts Souri/Suri Red Rose Sussan/Soussan A flower, Lily of the valley SouzAn Burning, flaming TAhereh (A) Pure, chaste, clean Tahmineh A female character in Shahnameh,Rostam's wife TalA Gold TalAyeh (A) Golden ray of sun; also advance-guard TannAz (A) Coquettish TArA Star TarAneh Song TarsA A worshipper of fire; also a Christian Tayyebeh (A) Good deed TeenA/TinA Clay ToubA/ToobA (A) Name of a tree in paradise; also excellent, best ToucA Name of a bird (Toucan) TourAn Name of a place in Shahnameh VandA Wish, desire Vida/Veeda Found, evident; also little, few YaldA Name of the longest night of the year YAsaman Jasmin YAss A flower, Jasmin YegAneh Unique, single YektA Unique, single ZahrA (A) Boldness Zari Brocaded Silk Zarrin Golden Zarrin-dokht Golden girl ZeebA/ZibA Beautiful zhAleh/JAleh Dew Zhila/JillA ??? Zohreh The planet Venus ZoyA ???
نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم آبان 1387 ساعت 15:46 شماره پست: 250
فراوانی نام اول دختران ـ در سال
ردیف
نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی
فاطمه
پریسا
زهرا
کیمیا
مریم
فرشته
زینب
حدیث
معصومه


شقایقمحدثه


نیلوفرسارا


الهامنگین


نگارمهدیه


راضیهفائزه


ملیکامهسا


صباکوثر


حانیهنازنین


فاطمه زهراآیدا


سمیهمرضیه


زهرهنرگس


پریاسحر


یاسمنمبینا


سمیراهانیه


آرزوریحانه


یگانهمائده


سیده فاطمهلیلا


مهلاالهه


اسماءرقیه


حدیثهمینا

مجموع فراوانیعاطفه

تعـداد ولادت^ بالا
فراوانی نام اول پسران ـ در سال

ردیف نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی


علی


امیدمحمد


مرتضیامیرحسین


احمدرضامهدی


مجتبیعلیرضا


امینحسین


احسانرضا


احمدمحمدرضا


حامدابوالفضل


محمدعلیمحمدمهدی


جوادمحمدحسین


دانیالسجاد


مهرانمحمدامین


نیماامیررضا


هادیمحمدجواد


پوریاعرفان


متینامیرمحمد


شایانسعید


آرمینمیلاد


علی­رضاحسن


آرشحمیدرضا


یوسفامیر


آرمانسینا


علی اصغرعباس


ابراهیممحسن

مجموع فراوانیمصطفی

تعـداد ولادت
^ بالافراوانی نام اول دختران ـ در سال

ردیف
نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی


فاطمه


ملیکازهرا


مینامریم


عاطفهزینب


پریسامعصومه


حدیثهمحدثه


کیمیامبینا


الهاممهدیه


حانیهآیدا


حدیثمهسا


سمیهسارا


صبانرگس


نسترننازنین


پریافائزه


یاسمنهانیه


یگانهکوثر


آرزونگین


اسماءنیلوفر


سمیراریحانه


راضیهمائده


بیتاسحر


شیدارقیه


فرشتهلیلا


شقایقمرضیه


آتناالهه

مجموع فراوانینگار

تعـداد ولادت
^ بالافراوانی نام اول پسران ـ در سال


ردیف
نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی


علی


عباسامیرحسین


مرتضیمهدی


دانیالمحمد


احسانعلیرضا


مصطفیحسین


پوریامحمدرضا


امینرضا


احمدرضاابوالفضل


هادیمحمدمهدی


مجتبیمحمدحسین


احمدامیررضا


یونسمحمدامین


جوادعرفان


حامدسجاد


متینامیرمحمد


محمدعلیسینا


یاسینمحمدجواد


مهرانسعید


پویامیلاد


آرمینامیر


شایانحمیدرضا


علیرضاحسن


اشکاننیما


پارسامحسن

مجموع فراوانیامید

تعـداد ولادت
^ بالا

فراوانی نام اول دختران ـ در سال


ردیف
نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی


فاطمه


لیلازهرا


مینامریم


حدیثزینب


حدیثهمبینا


پریسامحدثه


تینانرگس


عاطفهمهدیه


یگانهمعصومه


یاسمنسارا


عسلمهسا


نسترنهانیه


هستینگین


آتنافائزه


حانیهریحانه


حنانهکوثر


نیلوفرنازنین


پریامائده


الهامآیدا


اسماءرقیه


صباسحر


بیتاملیکا


ندانگار


آرزوالهه


شیوامرضیه

مجموع فراوانیکیمیا

تعـداد ولادت
^ بالافراوانی نام اول پسران ـ در سال


ردیف
نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی


امیرحسین


متینعلی


آرینمهدی


محسنمحمد


عباسعلیرضا


مرتضیحسین


مصطفیمحمدرضا


احسانرضا


شایانابوالفضل


هادیمحمدمهدی


امینمحمدحسین


مبینامیررضا


پوریاعرفان


آرمینمحمدامین


یاسینامیرمحمد


امیرعلیسجاد


امیرمهدیسینا


مجتبیمحمدجواد


پارسامیلاد


احمدرضانیما


سهیلحمیدرضا


احمدسعید


پویاحسن


محمدعلیامیر


جواددانیال

مجموع فراوانیامید

تعـداد ولادت
^ بالافراوانی نام اول دختران ـ در سال

ردیف
نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی


فاطمه


حدیثزهرا


مرضیهمریم


یگانهمبینا


نگارزینب


کیمیاریحانه


حدیثهمحدثه


هستینرگس


ستایشمهدیه


مینامعصومه


لیلاسارا


آتنامهسا


پریساهانیه


اسماءفائزه


پریامائده


عاطفهکوثر


بیتارقیه


نسترننازنین


فاطمه زهرانگین


غزلملیکا


الهامیاسمن


صباسحر


النازالهه


نداحنانه


آینازعسل

مجموع فراوانیآیدا

تعـداد ولادت
^ بالا

فراوانی نام اول پسران ـ در سال

ردیف
نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی


امیرحسین


متینمهدی


امیرمهدیعلی


مبینمحمد


یاسینابوالفضل


امیدعلیرضا


محسنحسین


هادیمحمدرضا


احسانرضا


امیرعلیمحمدمهدی


آرینامیررضا


پوریامحمدحسین


شایانمحمدامین


امینعرفان


پارساامیرمحمد


مرتضیسجاد


حامدنیما


آرمینمحمدجواد


مصطفیحمیدرضا


سهیلسینا


احمدرضاسعید


علی اصغرحسن


پویاعباس


محمدعلیمیلاد


مجتبیامیر

مجموع فراوانیدانیال

تعـداد ولادت
^ بالافراوانی نام اول دختران ـ در سال

ردیف
نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی


فاطمه


یگانهزهرا


نگینمبینا


یاسمنمریم


هستیزینب


حدیثهریحانه


کیمیامحدثه


مرضیهنرگس


نگارمهدیه


آتنامعصومه


فاطمه زهراسارا


پریامهسا


ساریناهانیه


غزلمائده


مهشیدکوثر


النازملیکا


اسماءرقیه


آینازالهه


مینافائزه


پریسانازنین


مهلاآیدا


صباستایش


لیلاحنانه


یلداسحر


هلیاحدیث

مجموع فراوانیعسل

تعـداد ولادت

^ بالا


فراوانی نام اول پسران ـ در سال
ردیف
نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی


امیرحسین


مبینمهدی


پارساابوالفضل


حسنعلی


امیرمحمد


سعیدعلیرضا


امیدحسین


علی اصغرمحمدرضا


ایلیارضا


پوریامحمدمهدی


احسانامیررضا


هادیامیرمحمد


مانیمحمدامین


شایانمحمدحسین


آرینعرفان


محسننیما


امینسجاد


پویامحمدجواد


مرتضیامیرمهدی


مصطفیحمیدرضا


احمدرضامتین


آرمینسینا


آرشدانیال


محمدعلییاسین


حامدعباس

مجموع فراوانیامیرعلی

تعـداد ولادت
^ بالافراوانی نام اول دختران ـ در سال

ردیف
نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی


فاطمه


نگینزهرا


هستیمبینا


حدیثهمریم


الههزینب


نگارنرگس


سحرریحانه


فاطمه زهرامحدثه


آتنامهدیه


سارینامعصومه


دیناستایش


یاسمنمهسا


تیناسارا


آینازهانیه


اسماکوثر


مرضیهمائده


غزلرقیه


کیمیاملیکا


مهلاحنانه


صباآیدا


فاطیماحدیث


هلیافائزه


النازپریا


بهارهنازنین


مهشیدیگانه

مجموع فراوانیعسل

تعـداد ولادت
^ بالا

فراوانی نام اول پسران ـ در سال

ردیف نام فراوانی ردیف نام فراوانی
ابوالفضل مبین
امیرحسین سینا
مهدی دانیال
علی علی اصغر
محمد ایلیا
امیرمحمد علی­رضا
علیرضا حسن
حسین امیر
محمدرضا میلاد
محمدمهدی هادی
رضا آرمین
امیررضا امید
محمدامین امین
محمدحسین شایان
امیرعلی سعید
عرفان امیرعباس
امیرمهدی محسن
محمدجواد بنیامین
نیما یوسف
سجاد مرتضی
متین مصطفی
یاسین آرین
حمیدرضا پوریا
احسان ماهان
پارسا مجموع فراوانی
عباس تعـداد ولادت^ بالا
فراوانی نام اول دختران ـ در سال
ردیف
نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی
فاطمه
پریسا
زهرا
کیمیا
مریم
فرشتهزینب


حدیثمعصومه


شقایقمحدثه


نیلوفرسارا


الهامنگین


نگارمهدیه


راضیهفائزه


ملیکامهسا


صباکوثر


حانیهنازنین


فاطمه زهراآیدا


سمیهمرضیه


زهرهنرگس


پریاسحر


یاسمنمبینا


سمیراهانیه


آرزوریحانه


یگانهمائده


سیده فاطمهلیلا


مهلاالهه


اسماءرقیه


حدیثهمینا

مجموع فراوانیعاطفه

تعـداد ولادت^ بالا
فراوانی نام اول پسران ـ در سال

ردیف نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی


علی


امیدمحمد


مرتضیامیرحسین


احمدرضامهدی


مجتبیعلیرضا


امینحسین


احسانرضا


احمدمحمدرضا


حامدابوالفضل


محمدعلیمحمدمهدی


جوادمحمدحسین


دانیالسجاد


مهرانمحمدامین


نیماامیررضا


هادیمحمدجواد


پوریاعرفان


متینامیرمحمد


شایانسعید


آرمینمیلاد


علی­رضاحسن


آرشحمیدرضا


یوسفامیر


آرمانسینا


علی اصغرعباس


ابراهیممحسن

مجموع فراوانیمصطفی

تعـداد ولادت
^ بالافراوانی نام اول دختران ـ در سال

ردیف
نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی


فاطمه


ملیکازهرا


مینامریم


عاطفهزینب


پریسامعصومه


حدیثهمحدثه


کیمیامبینا


الهاممهدیه


حانیهآیدا


حدیثمهسا


سمیهسارا


صبانرگس


نسترننازنین


پریافائزه


یاسمنهانیه


یگانهکوثر


آرزونگین


اسماءنیلوفر


سمیراریحانه


راضیهمائده


بیتاسحر


شیدارقیه


فرشتهلیلا


شقایقمرضیه


آتناالهه

مجموع فراوانینگار

تعـداد ولادت
^ بالافراوانی نام اول پسران ـ در سال


ردیف
نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی


علی


عباسامیرحسین


مرتضیمهدی


دانیالمحمد


احسانعلیرضا


مصطفیحسین


پوریامحمدرضا


امینرضا


احمدرضاابوالفضل


هادیمحمدمهدی


مجتبیمحمدحسین


احمدامیررضا


یونسمحمدامین


جوادعرفان


حامدسجاد


متینامیرمحمد


محمدعلیسینا


یاسینمحمدجواد


مهرانسعید


پویامیلاد


آرمینامیر


شایانحمیدرضا


علیرضاحسن


اشکاننیما


پارسامحسن

مجموع فراوانیامید

تعـداد ولادت
^ بالا

فراوانی نام اول دختران ـ در سال


ردیف
نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی


فاطمه


لیلازهرا


مینامریم


حدیثزینب


حدیثهمبینا


پریسامحدثه


تینانرگس


عاطفهمهدیه


یگانهمعصومه


یاسمنسارا


عسلمهسا


نسترنهانیه


هستینگین


آتنافائزه


حانیهریحانه


حنانهکوثر


نیلوفرنازنین


پریامائده


الهامآیدا


اسماءرقیه


صباسحر


بیتاملیکا


ندانگار


آرزوالهه


شیوامرضیه

مجموع فراوانیکیمیا

تعـداد ولادت
^ بالافراوانی نام اول پسران ـ در سال


ردیف
نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی


امیرحسین


متینعلی


آرینمهدی


محسنمحمد


عباسعلیرضا


مرتضیحسین


مصطفیمحمدرضا


احسانرضا


شایانابوالفضل


هادیمحمدمهدی


امینمحمدحسین


مبینامیررضا


پوریاعرفان


آرمینمحمدامین


یاسینامیرمحمد


امیرعلیسجاد


امیرمهدیسینا


مجتبیمحمدجواد


پارسامیلاد


احمدرضانیما


سهیلحمیدرضا


احمدسعید


پویاحسن


محمدعلیامیر


جواددانیال

مجموع فراوانیامید

تعـداد ولادت
^ بالافراوانی نام اول دختران ـ در سال

ردیف
نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی


فاطمه


حدیثزهرا


مرضیهمریم


یگانهمبینا


نگارزینب


کیمیاریحانه


حدیثهمحدثه


هستینرگس


ستایشمهدیه


مینامعصومه


لیلاسارا


آتنامهسا


پریساهانیه


اسماءفائزه


پریامائده


عاطفهکوثر


بیتارقیه


نسترننازنین


فاطمه زهرانگین


غزلملیکا


الهامیاسمن


صباسحر


النازالهه


نداحنانه


آینازعسل

مجموع فراوانیآیدا

تعـداد ولادت
^ بالا

فراوانی نام اول پسران ـ در سال

ردیف
نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی


امیرحسین


متینمهدی


امیرمهدیعلی


مبینمحمد


یاسینابوالفضل


امیدعلیرضا


محسنحسین


هادیمحمدرضا


احسانرضا


امیرعلیمحمدمهدی


آرینامیررضا


پوریامحمدحسین


شایانمحمدامین


امینعرفان


پارساامیرمحمد


مرتضیسجاد


حامدنیما


آرمینمحمدجواد


مصطفیحمیدرضا


سهیلسینا


احمدرضاسعید


علی اصغرحسن


پویاعباس


محمدعلیمیلاد


مجتبیامیر

مجموع فراوانیدانیال

تعـداد ولادت
^ بالافراوانی نام اول دختران ـ در سال

ردیف
نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی


فاطمه


یگانهزهرا


نگینمبینا


یاسمنمریم


هستیزینب


حدیثهریحانه


کیمیامحدثه


مرضیهنرگس


نگارمهدیه


آتنامعصومه


فاطمه زهراسارا


پریامهسا


ساریناهانیه


غزلمائده


مهشیدکوثر


النازملیکا


اسماءرقیه


آینازالهه


مینافائزه


پریسانازنین


مهلاآیدا


صباستایش


لیلاحنانه


یلداسحر


هلیاحدیث

مجموع فراوانیعسل

تعـداد ولادت

^ بالا


فراوانی نام اول پسران ـ در سال
ردیف
نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی


امیرحسین


مبینمهدی


پارساابوالفضل


حسنعلی


امیرمحمد


سعیدعلیرضا


امیدحسین


علی اصغرمحمدرضا


ایلیارضا


پوریامحمدمهدی


احسانامیررضا


هادیامیرمحمد


مانیمحمدامین


شایانمحمدحسین


آرینعرفان


محسننیما


امینسجاد


پویامحمدجواد


مرتضیامیرمهدی


مصطفیحمیدرضا


احمدرضامتین


آرمینسینا


آرشدانیال


محمدعلییاسین


حامدعباس

مجموع فراوانیامیرعلی

تعـداد ولادت
^ بالافراوانی نام اول دختران ـ در سال

ردیف
نام
فراوانی
ردیف
نام
فراوانی


فاطمه


نگینزهرا


هستیمبینا


حدیثهمریم


الههزینب


نگارنرگس


سحرریحانه


فاطمه زهرامحدثه


آتنامهدیه


سارینامعصومه


دیناستایش


یاسمنمهسا


تیناسارا


آینازهانیه


اسماکوثر


مرضیهمائده


غزلرقیه


کیمیاملیکا


مهلاحنانه


صباآیدا


فاطیماحدیث


هلیافائزه


النازپریا


بهارهنازنین


مهشیدیگانه

مجموع فراوانیعسل

تعـداد ولادت
^ بالا

فراوانی نام اول پسران ـ در سال

ردیف نام فراوانی ردیف نام فراوانی
ابوالفضل مبین
امیرحسین سینا
مهدی دانیال
علی علی اصغر
محمد ایلیا
امیرمحمد علی­رضا
علیرضا حسن
حسین امیر
محمدرضا میلاد
محمدمهدی هادی
رضا آرمین
امیررضا امید
محمدامین امین
محمدحسین شایان
امیرعلی سعید
عرفان امیرعباس
امیرمهدی محسن
محمدجواد بنیامین
نیما یوسف
سجاد مرتضی
متین مصطفی
یاسین آرین
حمیدرضا پوریا
احسان ماهان
پارسا مجموع فراوانی
عباس تعـداد ولادت^ بالا


نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم آبان 1387 ساعت 16:13 شماره پست: 251
حسین اجلالیسینا اخباری احسان امینی بهروز امیرزادهسید محمد حسین باقری یزدی بخشی زادهعلیرض بهرامی کارن پوریکتای حسن کیادهمستعان ثابت کامیار حاجی الهوردیحسامالدین حقی ایمان حقیقی علی سیاهکوهیامیر شریف زادهپژمان شیرازیانعلی صادقیانپرهام صفریان علیرض ضابطیان حمید علی اکبرلوفراز غنیعلیرض فرزام پور فرهاد فلاح شعبانیسیاوش کنعانیان محمد علی کاظم نظریجمشید کاووسیامیرحسین گرانمایه سهند گلناریان امیر قاسم محتاطمحمد محمدی کاوینه رودیآریوبرزین محمودپور سیاوش محولاتی شمس‌آبادیسیدمهدی میرکی بابک نصوری شایان نیکوکار یزدان بدمحمد آقاعموآرش اسمعیلی‌فرسیاوش امیررحمت محمد امینیمانی بذلمحمد امین بنی اسدیسینا بهلولیرضا بهمنیمحمدعلی بیجارچی فراز جمهریاشکان چهل تن علیرضا حلوائیفرزان خاشعسید ساسان دادخواهمهدی درخشندهاشکان دهقانآرمین رجبرضا زینالی نامیعلیرضا سامعسید حسین سید رضا زادهمیلاد شفیع‌زادسهیل شیخی شهریورطه شیشه‌گریمحمد رضا صفر‌خانیعارف صمدی سید کیوان عارف کشفیمحمدامین عارفی ساعی فر علیامین علی اکبر بید خنیحسین قدیانی امیر کریمی پیام مکابر رامین مهدی‌زادهمصطفی میراحدی محمد میران بیگیفرید یاری سیدپوی یثربی سیدنیم یثربی بابک پیچنبری ورزی آیدین علی اکبر فربد عالی داعی محمدامین آقاحسنی سروش امیدوار مجید ترغاق امیر جلادتی علیرضا خوش مشربانعلیرض خوشنویس محمد زکی زاده مقداد محمدیان البرز ملیحی امیر نکونام امیر علی امیآرش درجانیمحمد رضاپورآرمین سلیمانی‌فرسید مجتبی سید رضا زادهفیروزآبادی سید سروشمهرداد شاملوهمایون صادقیسینا قصاعمهران مقصودیمیلاد میر آفتاب‌زادهدانیال ناجیان تبریزفرهاد ظفری پوریا نجفی اصلمحمدامین یکانی حسن آسودهپویا احمدیمحمد مهدی اختریعلیرضا اسماعیلی‌رادشهروز اعزازیحامد بخشندهمحمدصالح بهادری یزدان بهرام نسبتپویا بهمنیپویا تراب احمدیعلی تفضلی نیم راغبی سینا رضوانیمحمدامین رهنم احمد رضا سلطانیانعلی صادقی امیر حسین علیزادهحمیدرض قاضی سید کوشا میر حسینیاحسان نگهبانبهنام غلامی میلاد آل کجباف سیاوش ساکی رض شادبخت مانی قائدی هومن کیانی مهدی مسعودی کورش آشوریسید رضا اسلامیمجید حمیدی ایروانیحمید رضا ذکیانیرضا ربیعیانسینا رستمیآرین روادگرمحمد سازگارپوریا سلامیسید یحیی قریشی‌ نژادهیوا گازیمسعود مروج خراسانیسید مجتبی معینی راد بخشاییپویا پورگل محمد گلشنیسیدشهاب حسینی علیرضا شمس الشعراآرش قاسمی سیدفرشید موسوی مرتضی پور محمود صیقلانیبابک یزدانی اله‌بخش‌محلهعلی ستایشی محمد ظفرینادر کاظمی کاوه رفیعی فلاحرضا سعیدی نیاسعید ضامنیمحمد حسین علیخانیزائر کعبه کاوهمحمد محمدزاده‌سید‌محلهسید سهیل حاجی سیدجوادیفرزاد کمالیانمهرداد آقابابازاده پوی فلاح پوری لساخی امیر مهدوی مجتبی سعید نژادپیام کلیچ کوشا اکبری حقیقیپویا جعفری برنجیمحمد سعید غدیریان چهار سوقیسید شروین مکیخشایار نفیسیسیاوش نوروزیسید نریمان یعقوبیدارا معماری پوریمحمد ادیب رحیمی سیدامین سرخه ای مهر شاد امینیعلیرضا جلالی فراهانیبهنام چشم‌خاوریمسعود رمضانیمیلاد فراهانچی برادرانشهاب حمزه‌لو فردهادی اسدی شهیر میرامیر زارعبهراد ختائی‌زادهزینالو علیرضاجاوید نصرتیکیوان بیژنیرضا رحمتی رادامیر رضائی پویاپویا دوگانی‌آغچغلوپویا تکاومازیار کاسه‌چینریمان کیازندامیر حسین کریمی دستجردیپویان رزمی نیانیم شکرریز فومنیهوتن یدالهی فارسانینموی خشایارسید مازیار قوام الدینیسیاوش بیک‌زاده‌مرزبانیحسن دیوسالار سیاوش منصوریمحمد علی اسکندری‌زادهمجتبی گل‌محمدی دریاکناریعلیرضا پوراطمینانسین شیروانی علیرضا ذوالفقارزادهعلیرض فروغی احسان بخشیمهیار فروزنده‌ اصلامیر حسین رجاییساسان آماری امریسید علی خرمشاهیشهروز شیرانلوامیر حسام پورباقیکسری قماشچینعیم حسینی عراقیابراهیم صالحی امیر ونکی محمد آذربهرام محمد رضا اجودیامیر بهزاد فتح الهیشاهین لالهمحمد جواد سفلاییعلی ایزدخواه سروش نجفیمیلاد سبحانی محصلمحمد امین نخشبیمحمد ضیاعی‌نژادمهیار ادیب مرادیحسین پوراسمعیلی‌آسیابرآیدین حاجی‌خانیآرش سرداری‌عمید آبادیآرمین کامیارصابر آروندی رودسرمهرداد پارنجسعید فراست‌خواهسید مجتبی امیر سلامیعلی امینعمادالدین باقری اشکان حراجیبهروز رحیمی آرش زنوزی اشکان سیلمانیدشوفی رشتی عمادمحمد جواد لشکریشاهین موذن فروغیسروش رحیمیانفرهنگ زابلیمهران عدلسید امیر حسین فرزانهخشایار قدیری نژادمرتضی گرجیآرش موحدی نوغانیداود خروش محمد مصلی نژاد پیمان فراهانی سعید بهشتیسهیل سلیمانیه‌نیما غلامیفرشید امینیمحمدرضا اسماعیلیعلیرضا بلند قامت پورمحسن خانمحمدی سید نیما میر محمدیکامیار کمالی عطا نظریعلی نور یوسفیبهزاد نیکبخت کاخکیامیر مظاهریپژواک جانثاری پوری بی‌آزاری فربد فقیهی آرمین آقاجان تبارحامد حیدرزادهارشیا ابری نیاسید محمد حسینیمحمد دانش عدالتسهیل اصیلی حمید مرادینیما خوش نویسسهند صمدی محمد حسین مقدم محمد حسام نبی سعید نیکنام حامد ابوترابسهند خبیریسید امیر حسین هاشمی افشارسروش علیشاهیعلی فراهانیمحمد زارع مهرداد پویان فر یاشار نصرالهیفرید محمودی صاحبیسپهر فدویسعید صبائی عارف عاصیمهرشاد مرتضوی کیارش آرین کیامهدی افشار محمدعلی صادقی شهرکیپژمان صنعتی شریفیعرفان فرقانیسید سلیم ماکوتیثابتی محسنپیمان میر محمدینیما نیک عهدسید محسن وزیری چیسهعلیرض رفاه کاوه شجونی فومنیمرتضی فرهمند نیاعلی قدوسیعلی قدسی دهقیامید آئینهحمید رضا حسینیمحمد علی سعید صاحب‌آبادی‌پوربهنود قاسملوامین زوارباشی سین ارمغان آرش محمودیان کیوان اثباتی سید سهیل دریادلکوروش اثباتیمحمد نژادرفیعی معین شایقکیا کاظم‌زاده حنانیکیانوش جعفری مجتبی میرشکاری محمد مهدی راحتی طلبپذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد پویا روحیآرین سلیمی هاوستینسید علی صفوی نائینیسیامک فرجامیایرج فیروزیکامیار کاظمی آشتیانیمحمد امین مبرهن بنابپویا منتظری مهرمحسن اکبریمهدی امیری خشایار حاجی باقریرضا داودی زادهسینا رنجبرانعلی معصومی پویان منافی علی جمال امیدیارژنگ زرگرباشیسام احسانی یگانهسیاوش مریدپور یوسف امیریامیر رضا تاج گردونسینا دیرینآرش زاهدی فرفرخ سمرقندیدانش طاهریعباس مطلبی زادهامیرابراهیم رضائیان محمد علاءمجدیجوانشیر فولادوند مهدی آقاکوچوکیحسین رحیمی رادامیرحسین رودنشینفرزاد فیض الهیمیثم محمودیمیلاد میرزایی آرش ساسانیسینا حبیب اللهیامیر ابراهیم‌خانیالبرز ساکتکسری کاوه مریان کسری حاجی حسن دختپوری نجفی کیوان جزایریمصطفی نجاتیانسید مرتضی فرسارامیرپوی قیطاسی محمد مکارم حمید رضا مقصودی برمیسامان افخمی اشکان شیعتیسعید راسخ علیرض هداوند میرزایی مهرداد باقری‌محمدی‌پورباسین پیر زیاد سیدعلی عرب علیرض علی آقائی آیین علی جعفریعلی برزگرانپوریا کاوسیحمید رضا خدامی حسین پور عباسی‌وندحامد نجفی استمالارشیا طوسیعلیرضا فخورامین قنبریبهرنگ شکریان معین شهابیداود قره ضیاءالدینمحمد جیروزیامید هاشمی اصلآرش باجلان فرخیآرش باقریان‌فرح‌آبادیسهراب علیمردانی لواسانروزبه قدیانیارشیا اشجعیبابک بهاری آباننوید جعفر زادهپوریا جلیلوندعلی حامدزادهمحمد رضا داوریمحمد جواد روستا طسوجیعلی اکبر طغیانمسعود طغیانیاشکان فامیلیسهیل فرازمندامیر محمد کسائیان
حسین اجلالیسینا اخباری احسان امینی بهروز امیرزادهسید محمد حسین باقری یزدی بخشی زادهعلیرض بهرامی کارن پوریکتای حسن کیادهمستعان ثابت کامیار حاجی الهوردیحسامالدین حقی ایمان حقیقی علی سیاهکوهیامیر شریف زادهپژمان شیرازیانعلی صادقیانپرهام صفریان علیرض ضابطیان حمید علی اکبرلوفراز غنیعلیرض فرزام پور فرهاد فلاح شعبانیسیاوش کنعانیان محمد علی کاظم نظریجمشید کاووسیامیرحسین گرانمایه سهند گلناریان امیر قاسم محتاطمحمد محمدی کاوینه رودیآریوبرزین محمودپور سیاوش محولاتی شمس‌آبادیسیدمهدی میرکی بابک نصوری شایان نیکوکار یزدان بدمحمد آقاعموآرش اسمعیلی‌فرسیاوش امیررحمت محمد امینیمانی بذلمحمد امین بنی اسدیسینا بهلولیرضا بهمنیمحمدعلی بیجارچی فراز جمهریاشکان چهل تن علیرضا حلوائیفرزان خاشعسید ساسان دادخواهمهدی درخشندهاشکان دهقانآرمین رجبرضا زینالی نامیعلیرضا سامعسید حسین سید رضا زادهمیلاد شفیع‌زادسهیل شیخی شهریورطه شیشه‌گریمحمد رضا صفر‌خانیعارف صمدی سید کیوان عارف کشفیمحمدامین عارفی ساعی فر علیامین علی اکبر بید خنیحسین قدیانی امیر کریمی پیام مکابر رامین مهدی‌زادهمصطفی میراحدی محمد میران بیگیفرید یاری سیدپوی یثربی سیدنیم یثربی بابک پیچنبری ورزی آیدین علی اکبر فربد عالی داعی محمدامین آقاحسنی سروش امیدوار مجید ترغاق امیر جلادتی علیرضا خوش مشربانعلیرض خوشنویس محمد زکی زاده مقداد محمدیان البرز ملیحی امیر نکونام امیر علی امیآرش درجانیمحمد رضاپورآرمین سلیمانی‌فرسید مجتبی سید رضا زادهفیروزآبادی سید سروشمهرداد شاملوهمایون صادقیسینا قصاعمهران مقصودیمیلاد میر آفتاب‌زادهدانیال ناجیان تبریزفرهاد ظفری پوریا نجفی اصلمحمدامین یکانی حسن آسودهپویا احمدیمحمد مهدی اختریعلیرضا اسماعیلی‌رادشهروز اعزازیحامد بخشندهمحمدصالح بهادری یزدان بهرام نسبتپویا بهمنیپویا تراب احمدیعلی تفضلی نیم راغبی سینا رضوانیمحمدامین رهنم احمد رضا سلطانیانعلی صادقی امیر حسین علیزادهحمیدرض قاضی سید کوشا میر حسینیاحسان نگهبانبهنام غلامی میلاد آل کجباف سیاوش ساکی رض شادبخت مانی قائدی هومن کیانی مهدی مسعودی کورش آشوریسید رضا اسلامیمجید حمیدی ایروانیحمید رضا ذکیانیرضا ربیعیانسینا رستمیآرین روادگرمحمد سازگارپوریا سلامیسید یحیی قریشی‌ نژادهیوا گازیمسعود مروج خراسانیسید مجتبی معینی راد بخشاییپویا پورگل محمد گلشنیسیدشهاب حسینی علیرضا شمس الشعراآرش قاسمی سیدفرشید موسوی مرتضی پور محمود صیقلانیبابک یزدانی اله‌بخش‌محلهعلی ستایشی محمد ظفرینادر کاظمی کاوه رفیعی فلاحرضا سعیدی نیاسعید ضامنیمحمد حسین علیخانیزائر کعبه کاوهمحمد محمدزاده‌سید‌محلهسید سهیل حاجی سیدجوادیفرزاد کمالیانمهرداد آقابابازاده پوی فلاح پوری لساخی امیر مهدوی مجتبی سعید نژادپیام کلیچ کوشا اکبری حقیقیپویا جعفری برنجیمحمد سعید غدیریان چهار سوقیسید شروین مکیخشایار نفیسیسیاوش نوروزیسید نریمان یعقوبیدارا معماری پوریمحمد ادیب رحیمی سیدامین سرخه ای مهر شاد امینیعلیرضا جلالی فراهانیبهنام چشم‌خاوریمسعود رمضانیمیلاد فراهانچی برادرانشهاب حمزه‌لو فردهادی اسدی شهیر میرامیر زارعبهراد ختائی‌زادهزینالو علیرضاجاوید نصرتیکیوان بیژنیرضا رحمتی رادامیر رضائی پویاپویا دوگانی‌آغچغلوپویا تکاومازیار کاسه‌چینریمان کیازندامیر حسین کریمی دستجردیپویان رزمی نیانیم شکرریز فومنیهوتن یدالهی فارسانینموی خشایارسید مازیار قوام الدینیسیاوش بیک‌زاده‌مرزبانیحسن دیوسالار سیاوش منصوریمحمد علی اسکندری‌زادهمجتبی گل‌محمدی دریاکناریعلیرضا پوراطمینانسین شیروانی علیرضا ذوالفقارزادهعلیرض فروغی احسان بخشیمهیار فروزنده‌ اصلامیر حسین رجاییساسان آماری امریسید علی خرمشاهیشهروز شیرانلوامیر حسام پورباقیکسری قماشچینعیم حسینی عراقیابراهیم صالحی امیر ونکی محمد آذربهرام محمد رضا اجودیامیر بهزاد فتح الهیشاهین لالهمحمد جواد سفلاییعلی ایزدخواه سروش نجفیمیلاد سبحانی محصلمحمد امین نخشبیمحمد ضیاعی‌نژادمهیار ادیب مرادیحسین پوراسمعیلی‌آسیابرآیدین حاجی‌خانیآرش سرداری‌عمید آبادیآرمین کامیارصابر آروندی رودسرمهرداد پارنجسعید فراست‌خواهسید مجتبی امیر سلامیعلی امینعمادالدین باقری اشکان حراجیبهروز رحیمی آرش زنوزی اشکان سیلمانیدشوفی رشتی عمادمحمد جواد لشکریشاهین موذن فروغیسروش رحیمیانفرهنگ زابلیمهران عدلسید امیر حسین فرزانهخشایار قدیری نژادمرتضی گرجیآرش موحدی نوغانیداود خروش محمد مصلی نژاد پیمان فراهانی سعید بهشتیسهیل سلیمانیه‌نیما غلامیفرشید امینیمحمدرضا اسماعیلیعلیرضا بلند قامت پورمحسن خانمحمدی سید نیما میر محمدیکامیار کمالی عطا نظریعلی نور یوسفیبهزاد نیکبخت کاخکیامیر مظاهریپژواک جانثاری پوری بی‌آزاری فربد فقیهی آرمین آقاجان تبارحامد حیدرزادهارشیا ابری نیاسید محمد حسینیمحمد دانش عدالتسهیل اصیلی حمید مرادینیما خوش نویسسهند صمدی محمد حسین مقدم محمد حسام نبی سعید نیکنام حامد ابوترابسهند خبیریسید امیر حسین هاشمی افشارسروش علیشاهیعلی فراهانیمحمد زارع مهرداد پویان فر یاشار نصرالهیفرید محمودی صاحبیسپهر فدویسعید صبائی عارف عاصیمهرشاد مرتضوی کیارش آرین کیامهدی افشار محمدعلی صادقی شهرکیپژمان صنعتی شریفیعرفان فرقانیسید سلیم ماکوتیثابتی محسنپیمان میر محمدینیما نیک عهدسید محسن وزیری چیسهعلیرض رفاه کاوه شجونی فومنیمرتضی فرهمند نیاعلی قدوسیعلی قدسی دهقیامید آئینهحمید رضا حسینیمحمد علی سعید صاحب‌آبادی‌پوربهنود قاسملوامین زوارباشی سین ارمغان آرش محمودیان کیوان اثباتی سید سهیل دریادلکوروش اثباتیمحمد نژادرفیعی معین شایقکیا کاظم‌زاده حنانیکیانوش جعفری مجتبی میرشکاری محمد مهدی راحتی طلبپذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد پویا روحیآرین سلیمی هاوستینسید علی صفوی نائینیسیامک فرجامیایرج فیروزیکامیار کاظمی آشتیانیمحمد امین مبرهن بنابپویا منتظری مهرمحسن اکبریمهدی امیری خشایار حاجی باقریرضا داودی زادهسینا رنجبرانعلی معصومی پویان منافی علی جمال امیدیارژنگ زرگرباشیسام احسانی یگانهسیاوش مریدپور یوسف امیریامیر رضا تاج گردونسینا دیرینآرش زاهدی فرفرخ سمرقندیدانش طاهریعباس مطلبی زادهامیرابراهیم رضائیان محمد علاءمجدیجوانشیر فولادوند مهدی آقاکوچوکیحسین رحیمی رادامیرحسین رودنشینفرزاد فیض الهیمیثم محمودیمیلاد میرزایی آرش ساسانیسینا حبیب اللهیامیر ابراهیم‌خانیالبرز ساکتکسری کاوه مریان کسری حاجی حسن دختپوری نجفی کیوان جزایریمصطفی نجاتیانسید مرتضی فرسارامیرپوی قیطاسی محمد مکارم حمید رضا مقصودی برمیسامان افخمی اشکان شیعتیسعید راسخ علیرض هداوند میرزایی مهرداد باقری‌محمدی‌پورباسین پیر زیاد سیدعلی عرب علیرض علی آقائی آیین علی جعفریعلی برزگرانپوریا کاوسیحمید رضا خدامی حسین پور عباسی‌وندحامد نجفی استمالارشیا طوسیعلیرضا فخورامین قنبریبهرنگ شکریان معین شهابیداود قره ضیاءالدینمحمد جیروزیامید هاشمی اصلآرش باجلان فرخیآرش باقریان‌فرح‌آبادیسهراب علیمردانی لواسانروزبه قدیانیارشیا اشجعیبابک بهاری آباننوید جعفر زادهپوریا جلیلوندعلی حامدزادهمحمد رضا داوریمحمد جواد روستا طسوجیعلی اکبر طغیانمسعود طغیانیاشکان فامیلیسهیل فرازمندامیر محمد کسائیان
نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم آبان 1387 ساعت 12:4 شماره پست: 252
Tags: عکس سکسی عکس سوپر عكس ساک زدن عكس سکسی سایه پوست عكس سکسی زنان سایه پوست عكس سکسی روسی عكس سکسی خشن عكس سکسی برزیلی عكس سکسی ایرانی عكس سکسی ایتالیایی عكس سکسی المانی عكس سکسی افغانی عكس سکسی آفریقایی عكس سکسی ژاپنی عكس سکسی یونانی عكس سکسی چینی عكس سکسی فرانسوی عكس سکسی عكس سکس عربی عكس سکس عراقی عكس سکس زنده عكس سکس زنان سفید پوست عكس سکس دور بین مخفی عكس سکس ترکیه ای عكس سکس گروهی عكس سکس هندی عكس سکس مصری عكس سوپر عكس تجاوز دست جمعی عكس تجاوز به دختر بچه عكس تجاوز به پسر بچه عكس تجاوز هنری عكس گاییدن عكس کس و کیر عكس کردن دختر بچه عكس کردن دختر عكس کردن پسر بچه عكس لیسیدن شاشیدن شاش شهورت ساک زدن کیر ساک زدن سکس سیاه پوستان سکس روسی سکس روسي سکس در بدترین شکل ممکن سکس در بدترین حالت ممکن سکس دهانی سکس بدترین اندیشه جهانی سکس با عمه سکس با زن دایی سکس با زن دوست سکس با دختر خاله سکس با خاله سکس با خور سکس با خواهر سکس با برادر سکس با پدر سکس با همسایه سکس با همکار سکس با مادر رفیق سکس با مادر سکس به جنده سکس اجباری سکس اندشه ای کذایی سکس ناموسی سکس مهبلی سکس سينه كرست سوراخ تنگ سوراخ كس سوراخ كون سوپر س کس سیاه پوست س ک س 18 زیر هجده سال (-۱۸) زنانه گی زنا زفاف ز-ن دختر بچه داستانهای کردن کس زنان داستانهای کردن کس دختران داستان سکسی داستان سوپر دیلدو ديلدو دوشک خایه بزرگ خایه پشمالو خایه مال خایه کوچک خوردن شاش خوردن سينه خوردن خایه خوردن آب کس خوردن آب منی خوردن آب مني خوردن آب كس خوردن آب كير خوردن پستون خوردن کس خوردن خود ارزایی حشری جر خوردن کس جر خوردن جیغ جنده سیاه پوست جنده روسی جنده خانگی جنده خانه جنده خیابانی جنده بازاری جنده ایرانی جنده کوچه بازاری جلغ زدن جلغ همجنسبازی جلغ تصاویری از گ.ا.ی.ی.د.ن تصاویر سکسی تصاویر سوپر تصوير ساک زدن تصوير سکسی سایه پوست تصوير سکسی زنان سایه پوست تصوير سکسی روسی تصوير سکسی خشن س ک س تصوير سکسی برزیلی تصوير سکسی ایرانی تصوير سکسی ایتالیایی تصوير سکسی المانی تصوير سکسی افغانی تصوير سکسی آفریقایی تصوير سکسی ژاپنی تصوير سکسی یونانی تصوير سکسی چینی تصوير سکسی فرانسوی تصوير سکسی تصوير سکس عربی تصوير سکس عراقی تصوير سکس زنده تصوير سکس زنان سفید پوست تصوير سکس دور بین مخفی تصوير سکس ترکیه ای تصوير سکس گروهی تصوير سکس هندی تصوير سکس مصری تصوير سوپر تصوير تجاوز دست جمعی تصوير تجاوز به دختر بچه تصوير تجاوز به پسر بچه تصوير تجاوز هنری تصوير گاییدن تصوير کس و کیر تصوير کردن دختر بچه تصوير کردن دختر تصوير کردن پسر بچه تصوير لیسیدن تجاوز به عنف تهاجم فرهنگی تف و تلمبه در سوراخ بزرگترین وبلاگ عکس های باحال باکره بالای هجده سال (+۱۸) بچه بازی ارضا ارگاسم اوج لذت زنا اوج لذت جنسی انگشت کردن در کس انگشت کردن در کون انگشت کردن در مهبل آب کس آب کیر آب منی آلت زنانه آلت تناسلی مصنوعی آلت مردانه پستان زنان پستان دختران پستون زنانه پستون دخترانه پستون بزرگ پستون کوچیک پریود پاره جر كس كون پ+و+ر+ن+و پ و ر ن و گریه گاز گرفتن کیر گاز گرفتن كس گاز گرفتن كير گاز گرفتن گائیدن گاییدن دختر گاییدن دهن گاییدن کون گ-ا-ئ-ید گ-ا-ی-ی-د-ن زن گ ا ی ی د ن کس دختر کس خونی کس جر خورده کس تیغ زده کس تنگ کس تمیز کس بزرگ کس بچه کس بلند کس پشمالو کس پاره کس پیر زن کس گوشتالو کس کشی کس کوچک کس کلفت کس مصنوعی کردن زن حامله کردن کون کردن مهبل کاندوم کیر سیاه پوست کیر خیلی خیلی کلفت کیر تمیز کیر بزرگ کیر بلند کیر پشمالو کیر کوچک کیر کلفت کیر مصنوعی کیر ۲۰ اینچ کیر ۱۴ اینچ کونی کون شمالو کون دختر کون خونی کون جر خورده کون تیغ زده کون تنگ کون تمیز -کون بچه کون بزرگ کون پاره کون پیر زن کون گشاد کون کوچیک کون کلفت کون کلیتروس ک ی ر پورنو ویاگرا همجنس بازي نوک پستان چوچوله دختر افغان چوچوله بازی دختران چوچوله کس چوچوله مردانگی مرگ خاموش با سکس لیسیدن مهبل مالش سينه مالش خایه مالش کس مالیدن آلت سکس در سخت ترین شراÛ مهبل گشاد لاهاف لیسیدن خایه لیسیدن پستان لیسیدن پستون لیسیدن کس لیسیدن کیر لیسیدن کون لیسیدن لواط كير خوردن دختر كير مصنوعي فیلم ساک زدن فیلم سکسی سایه پوست فیلم سکسی زنان سایه پوست فیلم سکسی روسی فیلم سکسی خشن فیلم سکسی برزیلی فیلم سکسی ایرانی فیلم سکسی ایتالیایی فیلم سکسی المانی فیلم سکسی افغانی فیلم سکسی آفریقایی فیلم سکسی ژاپنی فیلم سکسی یونانی فیلم سکسی چینی فیلم سکسی فرانسوی فیلم سکسی فیلم سکس عربی فیلم سکس عراقی فیلم سکس زنده فیلم سکس زنان سفید پوست فیلم سکس دور بین مخفی فیلم سکس ترکیه ای فیلم سکس گروهی فیلم سکس هندی فیلم سکس مصری فیلم سوپر ایرانی فیلم سوپر ژاپنی فیلم سوپر فیلم تجاوز دست جمعی فیلم تجاوز به دختر بچه فیلم تجاوز به پسر بچه فیلم تجاوز هنری فیلم گاییدن فیلم کس و کیر فیلم کردن دختران فیلم کردن دختر بچه فیلم کردن دختر فیلم کردن پسر بچه فیلم و عکس تجاوز به دختر فیلم لیسیدن
Tags: عکس سکسی عکس سوپر عكس ساک زدن عكس سکسی سایه پوست عكس سکسی زنان سایه پوست عكس سکسی روسی عكس سکسی خشن عكس سکسی برزیلی عكس سکسی ایرانی عكس سکسی ایتالیایی عكس سکسی المانی عكس سکسی افغانی عكس سکسی آفریقایی عكس سکسی ژاپنی عكس سکسی یونانی عكس سکسی چینی عكس سکسی فرانسوی عكس سکسی عكس سکس عربی عكس سکس عراقی عكس سکس زنده عكس سکس زنان سفید پوست عكس سکس دور بین مخفی عكس سکس ترکیه ای عكس سکس گروهی عكس سکس هندی عكس سکس مصری عكس سوپر عكس تجاوز دست جمعی عكس تجاوز به دختر بچه عكس تجاوز به پسر بچه عكس تجاوز هنری عكس گاییدن عكس کس و کیر عكس کردن دختر بچه عكس کردن دختر عكس کردن پسر بچه عكس لیسیدن شاشیدن شاش شهورت ساک زدن کیر ساک زدن سکس سیاه پوستان سکس روسی سکس روسي سکس در بدترین شکل ممکن سکس در بدترین حالت ممکن سکس دهانی سکس بدترین اندیشه جهانی سکس با عمه سکس با زن دایی سکس با زن دوست سکس با دختر خاله سکس با خاله سکس با خور سکس با خواهر سکس با برادر سکس با پدر سکس با همسایه سکس با همکار سکس با مادر رفیق سکس با مادر سکس به جنده سکس اجباری سکس اندشه ای کذایی سکس ناموسی سکس مهبلی سکس سينه كرست سوراخ تنگ سوراخ كس سوراخ كون سوپر س کس سیاه پوست س ک س 18 زیر هجده سال (-۱۸) زنانه گی زنا زفاف ز-ن دختر بچه داستانهای کردن کس زنان داستانهای کردن کس دختران داستان سکسی داستان سوپر دیلدو ديلدو دوشک خایه بزرگ خایه پشمالو خایه مال خایه کوچک خوردن شاش خوردن سينه خوردن خایه خوردن آب کس خوردن آب منی خوردن آب مني خوردن آب كس خوردن آب كير خوردن پستون خوردن کس خوردن خود ارزایی حشری جر خوردن کس جر خوردن جیغ جنده سیاه پوست جنده روسی جنده خانگی جنده خانه جنده خیابانی جنده بازاری جنده ایرانی جنده کوچه بازاری جلغ زدن جلغ همجنسبازی جلغ تصاویری از گ.ا.ی.ی.د.ن تصاویر سکسی تصاویر سوپر تصوير ساک زدن تصوير سکسی سایه پوست تصوير سکسی زنان سایه پوست تصوير سکسی روسی تصوير سکسی خشن س ک س تصوير سکسی برزیلی تصوير سکسی ایرانی تصوير سکسی ایتالیایی تصوير سکسی المانی تصوير سکسی افغانی تصوير سکسی آفریقایی تصوير سکسی ژاپنی تصوير سکسی یونانی تصوير سکسی چینی تصوير سکسی فرانسوی تصوير سکسی تصوير سکس عربی تصوير سکس عراقی تصوير سکس زنده تصوير سکس زنان سفید پوست تصوير سکس دور بین مخفی تصوير سکس ترکیه ای تصوير سکس گروهی تصوير سکس هندی تصوير سکس مصری تصوير سوپر تصوير تجاوز دست جمعی تصوير تجاوز به دختر بچه تصوير تجاوز به پسر بچه تصوير تجاوز هنری تصوير گاییدن تصوير کس و کیر تصوير کردن دختر بچه تصوير کردن دختر تصوير کردن پسر بچه تصوير لیسیدن تجاوز به عنف تهاجم فرهنگی تف و تلمبه در سوراخ بزرگترین وبلاگ عکس های باحال باکره بالای هجده سال (+۱۸) بچه بازی ارضا ارگاسم اوج لذت زنا اوج لذت جنسی انگشت کردن در کس انگشت کردن در کون انگشت کردن در مهبل آب کس آب کیر آب منی آلت زنانه آلت تناسلی مصنوعی آلت مردانه پستان زنان پستان دختران پستون زنانه پستون دخترانه پستون بزرگ پستون کوچیک پریود پاره جر كس كون پ+و+ر+ن+و پ و ر ن و گریه گاز گرفتن کیر گاز گرفتن كس گاز گرفتن كير گاز گرفتن گائیدن گاییدن دختر گاییدن دهن گاییدن کون گ-ا-ئ-ید گ-ا-ی-ی-د-ن زن گ ا ی ی د ن کس دختر کس خونی کس جر خورده کس تیغ زده کس تنگ کس تمیز کس بزرگ کس بچه کس بلند کس پشمالو کس پاره کس پیر زن کس گوشتالو کس کشی کس کوچک کس کلفت کس مصنوعی کردن زن حامله کردن کون کردن مهبل کاندوم کیر سیاه پوست کیر خیلی خیلی کلفت کیر تمیز کیر بزرگ کیر بلند کیر پشمالو کیر کوچک کیر کلفت کیر مصنوعی کیر ۲۰ اینچ کیر ۱۴ اینچ کونی کون شمالو کون دختر کون خونی کون جر خورده کون تیغ زده کون تنگ کون تمیز -کون بچه کون بزرگ کون پاره کون پیر زن کون گشاد کون کوچیک کون کلفت کون کلیتروس ک ی ر پورنو ویاگرا همجنس بازي نوک پستان چوچوله دختر افغان چوچوله بازی دختران چوچوله کس چوچوله مردانگی مرگ خاموش با سکس لیسیدن مهبل مالش سينه مالش خایه مالش کس مالیدن آلت سکس در سخت ترین شراÛ مهبل گشاد لاهاف لیسیدن خایه لیسیدن پستان لیسیدن پستون لیسیدن کس لیسیدن کیر لیسیدن کون لیسیدن لواط كير خوردن دختر كير مصنوعي فیلم ساک زدن فیلم سکسی سایه پوست فیلم سکسی زنان سایه پوست فیلم سکسی روسی فیلم سکسی خشن فیلم سکسی برزیلی فیلم سکسی ایرانی فیلم سکسی ایتالیایی فیلم سکسی المانی فیلم سکسی افغانی فیلم سکسی آفریقایی فیلم سکسی ژاپنی فیلم سکسی یونانی فیلم سکسی چینی فیلم سکسی فرانسوی فیلم سکسی فیلم سکس عربی فیلم سکس عراقی فیلم سکس زنده فیلم سکس زنان سفید پوست فیلم سکس دور بین مخفی فیلم سکس ترکیه ای فیلم سکس گروهی فیلم سکس هندی فیلم سکس مصری فیلم سوپر ایرانی فیلم سوپر ژاپنی فیلم سوپر فیلم تجاوز دست جمعی فیلم تجاوز به دختر بچه فیلم تجاوز به پسر بچه فیلم تجاوز هنری فیلم گاییدن فیلم کس و کیر فیلم کردن دختران فیلم کردن دختر بچه فیلم کردن دختر فیلم کردن پسر بچه فیلم و عکس تجاوز به دختر فیلم لیسیدن
Tags: عکس سکسی عکس سوپر عكس ساک زدن عكس سکسی سایه پوست عكس سکسی زنان سایه پوست عكس سکسی روسی عكس سکسی خشن عكس سکسی برزیلی عكس سکسی ایرانی عكس سکسی ایتالیایی عكس سکسی المانی عكس سکسی افغانی عكس سکسی آفریقایی عكس سکسی ژاپنی عكس سکسی یونانی عكس سکسی چینی عكس سکسی فرانسوی عكس سکسی عكس سکس عربی عكس سکس عراقی عكس سکس زنده عكس سکس زنان سفید پوست عكس سکس دور بین مخفی عكس سکس ترکیه ای عكس سکس گروهی عكس سکس هندی عكس سکس مصری عكس سوپر عكس تجاوز دست جمعی عكس تجاوز به دختر بچه عكس تجاوز به پسر بچه عكس تجاوز هنری عكس گاییدن عكس کس و کیر عكس کردن دختر بچه عكس کردن دختر عكس کردن پسر بچه عكس لیسیدن شاشیدن شاش شهورت ساک زدن کیر ساک زدن سکس سیاه پوستان سکس روسی سکس روسي سکس در بدترین شکل ممکن سکس در بدترین حالت ممکن سکس دهانی سکس بدترین اندیشه جهانی سکس با عمه سکس با زن دایی سکس با زن دوست سکس با دختر خاله سکس با خاله سکس با خور سکس با خواهر سکس با برادر سکس با پدر سکس با همسایه سکس با همکار سکس با مادر رفیق سکس با مادر سکس به جنده سکس اجباری سکس اندشه ای کذایی سکس ناموسی سکس مهبلی سکس سينه كرست سوراخ تنگ سوراخ كس سوراخ كون سوپر س کس سیاه پوست س ک س 18 زیر هجده سال (-۱۸) زنانه گی زنا زفاف ز-ن دختر بچه داستانهای کردن کس زنان داستانهای کردن کس دختران داستان سکسی داستان سوپر دیلدو ديلدو دوشک خایه بزرگ خایه پشمالو خایه مال خایه کوچک خوردن شاش خوردن سينه خوردن خایه خوردن آب کس خوردن آب منی خوردن آب مني خوردن آب كس خوردن آب كير خوردن پستون خوردن کس خوردن خود ارزایی حشری جر خوردن کس جر خوردن جیغ جنده سیاه پوست جنده روسی جنده خانگی جنده خانه جنده خیابانی جنده بازاری جنده ایرانی جنده کوچه بازاری جلغ زدن جلغ همجنسبازی جلغ تصاویری از گ.ا.ی.ی.د.ن تصاویر سکسی تصاویر سوپر تصوير ساک زدن تصوير سکسی سایه پوست تصوير سکسی زنان سایه پوست تصوير سکسی روسی تصوير سکسی خشن س ک س تصوير سکسی برزیلی تصوير سکسی ایرانی تصوير سکسی ایتالیایی تصوير سکسی المانی تصوير سکسی افغانی تصوير سکسی آفریقایی تصوير سکسی ژاپنی تصوير سکسی یونانی تصوير سکسی چینی تصوير سکسی فرانسوی تصوير سکسی تصوير سکس عربی تصوير سکس عراقی تصوير سکس زنده تصوير سکس زنان سفید پوست تصوير سکس دور بین مخفی تصوير سکس ترکیه ای تصوير سکس گروهی تصوير سکس هندی تصوير سکس مصری تصوير سوپر تصوير تجاوز دست جمعی تصوير تجاوز به دختر بچه تصوير تجاوز به پسر بچه تصوير تجاوز هنری تصوير گاییدن تصوير کس و کیر تصوير کردن دختر بچه تصوير کردن دختر تصوير کردن پسر بچه تصوير لیسیدن تجاوز به عنف تهاجم فرهنگی تف و تلمبه در سوراخ بزرگترین وبلاگ عکس های باحال باکره بالای هجده سال (+۱۸) بچه بازی ارضا ارگاسم اوج لذت زنا اوج لذت جنسی انگشت کردن در کس انگشت کردن در کون انگشت کردن در مهبل آب کس آب کیر آب منی آلت زنانه آلت تناسلی مصنوعی آلت مردانه پستان زنان پستان دختران پستون زنانه پستون دخترانه پستون بزرگ پستون کوچیک پریود پاره جر كس كون پ+و+ر+ن+و پ و ر ن و گریه گاز گرفتن کیر گاز گرفتن كس گاز گرفتن كير گاز گرفتن گائیدن گاییدن دختر گاییدن دهن گاییدن کون گ-ا-ئ-ید گ-ا-ی-ی-د-ن زن گ ا ی ی د ن کس دختر کس خونی کس جر خورده کس تیغ زده کس تنگ کس تمیز کس بزرگ کس بچه کس بلند کس پشمالو کس پاره کس پیر زن کس گوشتالو کس کشی کس کوچک کس کلفت کس مصنوعی کردن زن حامله کردن کون کردن مهبل کاندوم کیر سیاه پوست کیر خیلی خیلی کلفت کیر تمیز کیر بزرگ کیر بلند کیر پشمالو کیر کوچک کیر کلفت کیر مصنوعی کیر ۲۰ اینچ کیر ۱۴ اینچ کونی کون شمالو کون دختر کون خونی کون جر خورده کون تیغ زده کون تنگ کون تمیز -کون بچه کون بزرگ کون پاره کون پیر زن کون گشاد کون کوچیک کون کلفت کون کلیتروس ک ی ر پورنو ویاگرا همجنس بازي نوک پستان چوچوله دختر افغان چوچوله بازی دختران چوچوله کس چوچوله مردانگی مرگ خاموش با سکس لیسیدن مهبل مالش سينه مالش خایه مالش کس مالیدن آلت سکس در سخت ترین شراÛ مهبل گشاد لاهاف لیسیدن خایه لیسیدن پستان لیسیدن پستون لیسیدن کس لیسیدن کیر لیسیدن کون لیسیدن لواط كير خوردن دختر كير مصنوعي فیلم ساک زدن فیلم سکسی سایه پوست فیلم سکسی زنان سایه پوست فیلم سکسی روسی فیلم سکسی خشن فیلم سکسی برزیلی فیلم سکسی ایرانی فیلم سکسی ایتالیایی فیلم سکسی المانی فیلم سکسی افغانی فیلم سکسی آفریقایی فیلم سکسی ژاپنی فیلم سکسی یونانی فیلم سکسی چینی فیلم سکسی فرانسوی فیلم سکسی فیلم سکس عربی فیلم سکس عراقی فیلم سکس زنده فیلم سکس زنان سفید پوست فیلم سکس دور بین مخفی فیلم سکس ترکیه ای فیلم سکس گروهی فیلم سکس هندی فیلم سکس مصری فیلم سوپر ایرانی فیلم سوپر ژاپنی فیلم سوپر فیلم تجاوز دست جمعی فیلم تجاوز به دختر بچه فیلم تجاوز به پسر بچه فیلم تجاوز هنری فیلم گاییدن فیلم کس و کیر فیلم کردن دختران فیلم کردن دختر بچه فیلم کردن دختر فیلم کردن پسر بچه فیلم و عکس تجاوز به دختر فیلم لیسیدن
Tags: عکس سکسی عکس سوپر عكس ساک زدن عكس سکسی سایه پوست عكس سکسی زنان سایه پوست عكس سکسی روسی عكس سکسی خشن عكس سکسی برزیلی عكس سکسی ایرانی عكس سکسی ایتالیایی عكس سکسی المانی عكس سکسی افغانی عكس سکسی آفریقایی عكس سکسی ژاپنی عكس سکسی یونانی عكس سکسی چینی عكس سکسی فرانسوی عكس سکسی عكس سکس عربی عكس سکس عراقی عكس سکس زنده عكس سکس زنان سفید پوست عكس سکس دور بین مخفی عكس سکس ترکیه ای عكس سکس گروهی عكس سکس هندی عكس سکس مصری عكس سوپر عكس تجاوز دست جمعی عكس تجاوز به دختر بچه عكس تجاوز به پسر بچه عكس تجاوز هنری عكس گاییدن عكس کس و کیر عكس کردن دختر بچه عكس کردن دختر عكس کردن پسر بچه عكس لیسیدن شاشیدن شاش شهورت ساک زدن کیر ساک زدن سکس سیاه پوستان سکس روسی سکس روسي سکس در بدترین شکل ممکن سکس در بدترین حالت ممکن سکس دهانی سکس بدترین اندیشه جهانی سکس با عمه سکس با زن دایی سکس با زن دوست سکس با دختر خاله سکس با خاله سکس با خور سکس با خواهر سکس با برادر سکس با پدر سکس با همسایه سکس با همکار سکس با مادر رفیق سکس با مادر سکس به جنده سکس اجباری سکس اندشه ای کذایی سکس ناموسی سکس مهبلی سکس سينه كرست سوراخ تنگ سوراخ كس سوراخ كون سوپر س کس سیاه پوست س ک س 18 زیر هجده سال (-۱۸) زنانه گی زنا زفاف ز-ن دختر بچه داستانهای کردن کس زنان داستانهای کردن کس دختران داستان سکسی داستان سوپر دیلدو ديلدو دوشک خایه بزرگ خایه پشمالو خایه مال خایه کوچک خوردن شاش خوردن سينه خوردن خایه خوردن آب کس خوردن آب منی خوردن آب مني خوردن آب كس خوردن آب كير خوردن پستون خوردن کس خوردن خود ارزایی حشری جر خوردن کس جر خوردن جیغ جنده سیاه پوست جنده روسی جنده خانگی جنده خانه جنده خیابانی جنده بازاری جنده ایرانی جنده کوچه بازاری جلغ زدن جلغ همجنسبازی جلغ تصاویری از گ.ا.ی.ی.د.ن تصاویر سکسی تصاویر سوپر تصوير ساک زدن تصوير سکسی سایه پوست تصوير سکسی زنان سایه پوست تصوير سکسی روسی تصوير سکسی خشن س ک س تصوير سکسی برزیلی تصوير سکسی ایرانی تصوير سکسی ایتالیایی تصوير سکسی المانی تصوير سکسی افغانی تصوير سکسی آفریقایی تصوير سکسی ژاپنی تصوير سکسی یونانی تصوير سکسی چینی تصوير سکسی فرانسوی تصوير سکسی تصوير سکس عربی تصوير سکس عراقی تصوير سکس زنده تصوير سکس زنان سفید پوست تصوير سکس دور بین مخفی تصوير سکس ترکیه ای تصوير سکس گروهی تصوير سکس هندی تصوير سکس مصری تصوير سوپر تصوير تجاوز دست جمعی تصوير تجاوز به دختر بچه تصوير تجاوز به پسر بچه تصوير تجاوز هنری تصوير گاییدن تصوير کس و کیر تصوير کردن دختر بچه تصوير کردن دختر تصوير کردن پسر بچه تصوير لیسیدن تجاوز به عنف تهاجم فرهنگی تف و تلمبه در سوراخ بزرگترین وبلاگ عکس های باحال باکره بالای هجده سال (+۱۸) بچه بازی ارضا ارگاسم اوج لذت زنا اوج لذت جنسی انگشت کردن در کس انگشت کردن در کون انگشت کردن در مهبل آب کس آب کیر آب منی آلت زنانه آلت تناسلی مصنوعی آلت مردانه پستان زنان پستان دختران پستون زنانه پستون دخترانه پستون بزرگ پستون کوچیک پریود پاره جر كس كون پ+و+ر+ن+و پ و ر ن و گریه گاز گرفتن کیر گاز گرفتن كس گاز گرفتن كير گاز گرفتن گائیدن گاییدن دختر گاییدن دهن گاییدن کون گ-ا-ئ-ید گ-ا-ی-ی-د-ن زن گ ا ی ی د ن کس دختر کس خونی کس جر خورده کس تیغ زده کس تنگ کس تمیز کس بزرگ کس بچه کس بلند کس پشمالو کس پاره کس پیر زن کس گوشتالو کس کشی کس کوچک کس کلفت کس مصنوعی کردن زن حامله کردن کون کردن مهبل کاندوم کیر سیاه پوست کیر خیلی خیلی کلفت کیر تمیز کیر بزرگ کیر بلند کیر پشمالو کیر کوچک کیر کلفت کیر مصنوعی کیر ۲۰ اینچ کیر ۱۴ اینچ کونی کون شمالو کون دختر کون خونی کون جر خورده کون تیغ زده کون تنگ کون تمیز -کون بچه کون بزرگ کون پاره کون پیر زن کون گشاد کون کوچیک کون کلفت کون کلیتروس ک ی ر پورنو ویاگرا همجنس بازي نوک پستان چوچوله دختر افغان چوچوله بازی دختران چوچوله کس چوچوله مردانگی مرگ خاموش با سکس لیسیدن مهبل مالش سينه مالش خایه مالش کس مالیدن آلت سکس در سخت ترین شراÛ مهبل گشاد لاهاف لیسیدن خایه لیسیدن پستان لیسیدن پستون لیسیدن کس لیسیدن کیر لیسیدن کون لیسیدن لواط كير خوردن دختر كير مصنوعي فیلم ساک زدن فیلم سکسی سایه پوست فیلم سکسی زنان سایه پوست فیلم سکسی روسی فیلم سکسی خشن فیلم سکسی برزیلی فیلم سکسی ایرانی فیلم سکسی ایتالیایی فیلم سکسی المانی فیلم سکسی افغانی فیلم سکسی آفریقایی فیلم سکسی ژاپنی فیلم سکسی یونانی فیلم سکسی چینی فیلم سکسی فرانسوی فیلم سکسی فیلم سکس عربی فیلم سکس عراقی فیلم سکس زنده فیلم سکس زنان سفید پوست فیلم سکس دور بین مخفی فیلم سکس ترکیه ای فیلم سکس گروهی فیلم سکس هندی فیلم سکس مصری فیلم سوپر ایرانی فیلم سوپر ژاپنی فیلم سوپر فیلم تجاوز دست جمعی فیلم تجاوز به دختر بچه فیلم تجاوز به پسر بچه فیلم تجاوز هنری فیلم گاییدن فیلم کس و کیر فیلم کردن دختران فیلم کردن دختر بچه فیلم کردن دختر فیلم کردن پسر بچه فیلم و عکس تجاوز به دختر فیلم لیسیدن
Tags: عکس سکسی عکس سوپر عكس ساک زدن عكس سکسی سایه پوست عكس سکسی زنان سایه پوست عكس سکسی روسی عكس سکسی خشن عكس سکسی برزیلی عكس سکسی ایرانی عكس سکسی ایتالیایی عكس سکسی المانی عكس سکسی افغانی عكس سکسی آفریقایی عكس سکسی ژاپنی عكس سکسی یونانی عكس سکسی چینی عكس سکسی فرانسوی عكس سکسی عكس سکس عربی عكس سکس عراقی عكس سکس زنده عكس سکس زنان سفید پوست عكس سکس دور بین مخفی عكس سکس ترکیه ای عكس سکس گروهی عكس سکس هندی عكس سکس مصری عكس سوپر عكس تجاوز دست جمعی عكس تجاوز به دختر بچه عكس تجاوز به پسر بچه عكس تجاوز هنری عكس گاییدن عكس کس و کیر عكس کردن دختر بچه عكس کردن دختر عكس کردن پسر بچه عكس لیسیدن شاشیدن شاش شهورت ساک زدن کیر ساک زدن سکس سیاه پوستان سکس روسی سکس روسي سکس در بدترین شکل ممکن سکس در بدترین حالت ممکن سکس دهانی سکس بدترین اندیشه جهانی سکس با عمه سکس با زن دایی سکس با زن دوست سکس با دختر خاله سکس با خاله سکس با خور سکس با خواهر سکس با برادر سکس با پدر سکس با همسایه سکس با همکار سکس با مادر رفیق سکس با مادر سکس به جنده سکس اجباری سکس اندشه ای کذایی سکس ناموسی سکس مهبلی سکس سينه كرست سوراخ تنگ سوراخ كس سوراخ كون سوپر س کس سیاه پوست س ک س 18 زیر هجده سال (-۱۸) زنانه گی زنا زفاف ز-ن دختر بچه داستانهای کردن کس زنان داستانهای کردن کس دختران داستان سکسی داستان سوپر دیلدو ديلدو دوشک خایه بزرگ خایه پشمالو خایه مال خایه کوچک خوردن شاش خوردن سينه خوردن خایه خوردن آب کس خوردن آب منی خوردن آب مني خوردن آب كس خوردن آب كير خوردن پستون خوردن کس خوردن خود ارزایی حشری جر خوردن کس جر خوردن جیغ جنده سیاه پوست جنده روسی جنده خانگی جنده خانه جنده خیابانی جنده بازاری جنده ایرانی جنده کوچه بازاری جلغ زدن جلغ همجنسبازی جلغ تصاویری از گ.ا.ی.ی.د.ن تصاویر سکسی تصاویر سوپر تصوير ساک زدن تصوير سکسی سایه پوست تصوير سکسی زنان سایه پوست تصوير سکسی روسی تصوير سکسی خشن س ک س تصوير سکسی برزیلی تصوير سکسی ایرانی تصوير سکسی ایتالیایی تصوير سکسی المانی تصوير سکسی افغانی تصوير سکسی آفریقایی تصوير سکسی ژاپنی تصوير سکسی یونانی تصوير سکسی چینی تصوير سکسی فرانسوی تصوير سکسی تصوير سکس عربی تصوير سکس عراقی تصوير سکس زنده تصوير سکس زنان سفید پوست تصوير سکس دور بین مخفی تصوير سکس ترکیه ای تصوير سکس گروهی تصوير سکس هندی تصوير سکس مصری تصوير سوپر تصوير تجاوز دست جمعی تصوير تجاوز به دختر بچه تصوير تجاوز به پسر بچه تصوير تجاوز هنری تصوير گاییدن تصوير کس و کیر تصوير کردن دختر بچه تصوير کردن دختر تصوير کردن پسر بچه تصوير لیسیدن تجاوز به عنف تهاجم فرهنگی تف و تلمبه در سوراخ بزرگترین وبلاگ عکس های باحال باکره بالای هجده سال (+۱۸) بچه بازی ارضا ارگاسم اوج لذت زنا اوج لذت جنسی انگشت کردن در کس انگشت کردن در کون انگشت کردن در مهبل آب کس آب کیر آب منی آلت زنانه آلت تناسلی مصنوعی آلت مردانه پستان زنان پستان دختران پستون زنانه پستون دخترانه پستون بزرگ پستون کوچیک پریود پاره جر كس كون پ+و+ر+ن+و پ و ر ن و گریه گاز گرفتن کیر گاز گرفتن كس گاز گرفتن كير گاز گرفتن گائیدن گاییدن دختر گاییدن دهن گاییدن کون گ-ا-ئ-ید گ-ا-ی-ی-د-ن زن گ ا ی ی د ن کس دختر کس خونی کس جر خورده کس تیغ زده کس تنگ کس تمیز کس بزرگ کس بچه کس بلند کس پشمالو کس پاره کس پیر زن کس گوشتالو کس کشی کس کوچک کس کلفت کس مصنوعی کردن زن حامله کردن کون کردن مهبل کاندوم کیر سیاه پوست کیر خیلی خیلی کلفت کیر تمیز کیر بزرگ کیر بلند کیر پشمالو کیر کوچک کیر کلفت کیر مصنوعی کیر ۲۰ اینچ کیر ۱۴ اینچ کونی کون شمالو کون دختر کون خونی کون جر خورده کون تیغ زده کون تنگ کون تمیز -کون بچه کون بزرگ کون پاره کون پیر زن کون گشاد کون کوچیک کون کلفت کون کلیتروس ک ی ر پورنو ویاگرا همجنس بازي نوک پستان چوچوله دختر افغان چوچوله بازی دختران چوچوله کس چوچوله مردانگی مرگ خاموش با سکس لیسیدن مهبل مالش سينه مالش خایه مالش کس مالیدن آلت سکس در سخت ترین شراÛ مهبل گشاد لاهاف لیسیدن خایه لیسیدن پستان لیسیدن پستون لیسیدن کس لیسیدن کیر لیسیدن کون لیسیدن لواط كير خوردن دختر كير مصنوعي فیلم ساک زدن فیلم سکسی سایه پوست فیلم سکسی زنان سایه پوست فیلم سکسی روسی فیلم سکسی خشن فیلم سکسی برزیلی فیلم سکسی ایرانی فیلم سکسی ایتالیایی فیلم سکسی المانی فیلم سکسی افغانی فیلم سکسی آفریقایی فیلم سکسی ژاپنی فیلم سکسی یونانی فیلم سکسی چینی فیلم سکسی فرانسوی فیلم سکسی فیلم سکس عربی فیلم سکس عراقی فیلم سکس زنده فیلم سکس زنان سفید پوست فیلم سکس دور بین مخفی فیلم سکس ترکیه ای فیلم سکس گروهی فیلم سکس هندی فیلم سکس مصری فیلم سوپر ایرانی فیلم سوپر ژاپنی فیلم سوپر فیلم تجاوز دست جمعی فیلم تجاوز به دختر بچه فیلم تجاوز به پسر بچه فیلم تجاوز هنری فیلم گاییدن فیلم کس و کیر فیلم کردن دختران فیلم کردن دختر بچه فیلم کردن دختر فیلم کردن پسر بچه فیلم و عکس تجاوز به دختر فیلم لیسیدن
Tags: عکس سکسی عکس سوپر عكس ساک زدن عكس سکسی سایه پوست عكس سکسی زنان سایه پوست عكس سکسی روسی عكس سکسی خشن عكس سکسی برزیلی عكس سکسی ایرانی عكس سکسی ایتالیایی عكس سکسی المانی عكس سکسی افغانی عكس سکسی آفریقایی عكس سکسی ژاپنی عكس سکسی یونانی عكس سکسی چینی عكس سکسی فرانسوی عكس سکسی عكس سکس عربی عكس سکس عراقی عكس سکس زنده عكس سکس زنان سفید پوست عكس سکس دور بین مخفی عكس سکس ترکیه ای عكس سکس گروهی عكس سکس هندی عكس سکس مصری عكس سوپر عكس تجاوز دست جمعی عكس تجاوز به دختر بچه عكس تجاوز به پسر بچه عكس تجاوز هنری عكس گاییدن عكس کس و کیر عكس کردن دختر بچه عكس کردن دختر عكس کردن پسر بچه عكس لیسیدن شاشیدن شاش شهورت ساک زدن کیر ساک زدن سکس سیاه پوستان سکس روسی سکس روسي سکس در بدترین شکل ممکن سکس در بدترین حالت ممکن سکس دهانی سکس بدترین اندیشه جهانی سکس با عمه سکس با زن دایی سکس با زن دوست سکس با دختر خاله سکس با خاله سکس با خور سکس با خواهر سکس با برادر سکس با پدر سکس با همسایه سکس با همکار سکس با مادر رفیق سکس با مادر سکس به جنده سکس اجباری سکس اندشه ای کذایی سکس ناموسی سکس مهبلی سکس سينه كرست سوراخ تنگ سوراخ كس سوراخ كون سوپر س کس سیاه پوست س ک س 18 زیر هجده سال (-۱۸) زنانه گی زنا زفاف ز-ن دختر بچه داستانهای کردن کس زنان داستانهای کردن کس دختران داستان سکسی داستان سوپر دیلدو ديلدو دوشک خایه بزرگ خایه پشمالو خایه مال خایه کوچک خوردن شاش خوردن سينه خوردن خایه خوردن آب کس خوردن آب منی خوردن آب مني خوردن آب كس خوردن آب كير خوردن پستون خوردن کس خوردن خود ارزایی حشری جر خوردن کس جر خوردن جیغ جنده سیاه پوست جنده روسی جنده خانگی جنده خانه جنده خیابانی جنده بازاری جنده ایرانی جنده کوچه بازاری جلغ زدن جلغ همجنسبازی جلغ تصاویری از گ.ا.ی.ی.د.ن تصاویر سکسی تصاویر سوپر تصوير ساک زدن تصوير سکسی سایه پوست تصوير سکسی زنان سایه پوست تصوير سکسی روسی تصوير سکسی خشن س ک س تصوير سکسی برزیلی تصوير سکسی ایرانی تصوير سکسی ایتالیایی تصوير سکسی المانی تصوير سکسی افغانی تصوير سکسی آفریقایی تصوير سکسی ژاپنی تصوير سکسی یونانی تصوير سکسی چینی تصوير سکسی فرانسوی تصوير سکسی تصوير سکس عربی تصوير سکس عراقی تصوير سکس زنده تصوير سکس زنان سفید پوست تصوير سکس دور بین مخفی تصوير سکس ترکیه ای تصوير سکس گروهی تصوير سکس هندی تصوير سکس مصری تصوير سوپر تصوير تجاوز دست جمعی تصوير تجاوز به دختر بچه تصوير تجاوز به پسر بچه تصوير تجاوز هنری تصوير گاییدن تصوير کس و کیر تصوير کردن دختر بچه تصوير کردن دختر تصوير کردن پسر بچه تصوير لیسیدن تجاوز به عنف تهاجم فرهنگی تف و تلمبه در سوراخ بزرگترین وبلاگ عکس های باحال باکره بالای هجده سال (+۱۸) بچه بازی ارضا ارگاسم اوج لذت زنا اوج لذت جنسی انگشت کردن در کس انگشت کردن در کون انگشت کردن در مهبل آب کس آب کیر آب منی آلت زنانه آلت تناسلی مصنوعی آلت مردانه پستان زنان پستان دختران پستون زنانه پستون دخترانه پستون بزرگ پستون کوچیک پریود پاره جر كس كون پ+و+ر+ن+و پ و ر ن و گریه گاز گرفتن کیر گاز گرفتن كس گاز گرفتن كير گاز گرفتن گائیدن گاییدن دختر گاییدن دهن گاییدن کون گ-ا-ئ-ید گ-ا-ی-ی-د-ن زن گ ا ی ی د ن کس دختر کس خونی کس جر خورده کس تیغ زده کس تنگ کس تمیز کس بزرگ کس بچه کس بلند کس پشمالو کس پاره کس پیر زن کس گوشتالو کس کشی کس کوچک کس کلفت کس مصنوعی کردن زن حامله کردن کون کردن مهبل کاندوم کیر سیاه پوست کیر خیلی خیلی کلفت کیر تمیز کیر بزرگ کیر بلند کیر پشمالو کیر کوچک کیر کلفت کیر مصنوعی کیر ۲۰ اینچ کیر ۱۴ اینچ کونی کون شمالو کون دختر کون خونی کون جر خورده کون تیغ زده کون تنگ کون تمیز -کون بچه کون بزرگ کون پاره کون پیر زن کون گشاد کون کوچیک کون کلفت کون کلیتروس ک ی ر پورنو ویاگرا همجنس بازي نوک پستان چوچوله دختر افغان چوچوله بازی دختران چوچوله کس چوچوله مردانگی مرگ خاموش با سکس لیسیدن مهبل مالش سينه مالش خایه مالش کس مالیدن آلت سکس در سخت ترین شراÛ مهبل گشاد لاهاف لیسیدن خایه لیسیدن پستان لیسیدن پستون لیسیدن کس لیسیدن کیر لیسیدن کون لیسیدن لواط كير خوردن دختر كير مصنوعي فیلم ساک زدن فیلم سکسی سایه پوست فیلم سکسی زنان سایه پوست فیلم سکسی روسی فیلم سکسی خشن فیلم سکسی برزیلی فیلم سکسی ایرانی فیلم سکسی ایتالیایی فیلم سکسی المانی فیلم سکسی افغانی فیلم سکسی آفریقایی فیلم سکسی ژاپنی فیلم سکسی یونانی فیلم سکسی چینی فیلم سکسی فرانسوی فیلم سکسی فیلم سکس عربی فیلم سکس عراقی فیلم سکس زنده فیلم سکس زنان سفید پوست فیلم سکس دور بین مخفی فیلم سکس ترکیه ای فیلم سکس گروهی فیلم سکس هندی فیلم سکس مصری فیلم سوپر ایرانی فیلم سوپر ژاپنی فیلم سوپر فیلم تجاوز دست جمعی فیلم تجاوز به دختر بچه فیلم تجاوز به پسر بچه فیلم تجاوز هنری فیلم گاییدن فیلم کس و کیر فیلم کردن دختران فیلم کردن دختر بچه فیلم کردن دختر فیلم کردن پسر بچه فیلم و عکس تجاوز به دختر فیلم لیسیدن
نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم آبان 1387 ساعت 12:7 شماره پست: 253
سکس اولم با شوهر 5 ساعتم
و من فقط لبخند زدم. اما میترسیدم که اگه برم خونه از قیافم چیزی معلوم باشه و همه بفهمن. ولی شهیاد اول منو برد یه کم چرخوند بعد رفتیم رستوران شام خوردیم و حال من عادی تر شد و بعد رفتیم خونه و من همش به وقایع چند ساعت قبل فکر میکردم و لذت ...
سه داستان
دخترك به چشمهام زل زد و گفت: آقا ببخشيد. ما چند روزه هيچي نخورديم. مامانم ميگه يك كم پول ندارين كه باهاش يك چيزي بخوريم.تازه متوجه مادرش شدم. 39 تا 41 ساله بود. اونم شديدا حجابش رارعايت كرده بود. معلوم بود از اون پايين شهريان. ...
اين اولين سکس مامانم با مردهاي غريبه است که من ديدم يا بهتر بگم ...
باورم نميشد مامانم لخت لخت رو تخت خوابيده بود پاهاشو از هم باز کرده بود يه مرد غريبه هم لخت بين پاهاي مامانم قرار گرفته بود کيرشو کرده بود تو کس بدونه موي مامانمو داشت تلمبه ميزد شده بودم يه گوله آتيش کيرم راست شده بود داشتم از کس دادن ...
اره جنده عکس کون کیر میل عکس دخترای ناز ایرانی خارجی این پایین ...
امين احساس عجيبي در سر کيرش ميکردچشماش رو بست و با تمام نيرو تلمبه زد. تمام عضلات بدنش منقبض شد، خروج مني از بيضه و ورود اون به مجراي کيرش رو حس ميکرد... آه کشيد... آه... دختره هم پاهاش رو به امين فشار ميداد. ...
کس دادن مامانم به بابا بزرگ
چند تا تلمبه وحشیانه به همین شکل زد که با هر تلمبه اش مامان یک متر عقب و جلو میشد.مامان به این نوع ساک زدن عادت نداشت و من اونو تو ساک زدن ازاد میذاشتم ولی این غول بیابونی انگار داشت تانک عقب جلو میکرد.تازه به این هم بسنده نکرد و بعد از ...
کردن دختر خاله ازیتا
... کردم تو کس فریبا ، فذیبا دستشو کرد تو دهنش و جوری فریاد زد اگه دستش نبود هفت خونه اینور و هفت خونه انورتر می فهمیدن اینجا چه خبر منم که خیلی ریلکس تلمبه می زدم دستشو از دهنش بیرون اورد و با ماله خیلی خفیف می گفت یواش گوساله پاره شدم ...
کس دادن زنم به پسر همسایه 2
سعید با قدرت هر چه تمامتر داشت با کیرش توی دهن محرابه تلمبه می زد. هربار که سعید کیرش رو از تو دهن محرابه در می اورد محرابه هم مثل اونایی که سرشون زیر اب باشه و دارن خفه میشن چنان نفسی می کشید که کیر ادم سیخ سیخ میشد. ...
داستان سکسی آرزو...؟
يه دفعه اي جيغش بلند شد « آخ آخ آخ بازم بازم بازم » منم شروع كردم به تلمبه زدن . آبم كم كم داشت مي اومد بعد از چند لحظه آبم اومد و منم به خاطر اينكه خودم و اونو بدبخت نكم آبم و ريختم روي سينه هاي توپلي و سفيدش . ...
سکس منو دختر داییم...؟
اون یکی دستم رو کسش بود و داشتم کسشو فشار میدادم یکی دیگه از انگشتامو هم کردم تو کونشو آروم تلمبه میزدم .کس و کونشو از پشت لیس میزدم کمکم یکی دیگه از انگشتامو هم کردم تو و آروم عقب و جلو می کردم که یهو دردش نیاد جیغ بزنهدیگه دستم خسته ...
شیدا کنید شیدا...؟
دقیقه ای طول کشید تا خودشو به خونمون رسوند و زنگ زد ؛ رفتم و در رو براش باز کردم و با احترام اون رو به داخل راهنمائی کردم . رفتیم همون اتاقی که تلویزیون و کامپیوتر بود ؛ قبلا چند تا شوی مشتی گلچین کرده بودم و از طریق تلویزیون داشتم نگاه ...

نوشته شده در جمعه بیست و چهارم آبان 1387 ساعت 4:34 شماره پست: 254انتي بوتر در چت رومانواع ايدي سازانواع پروكسي اسكنرچک کردن ایدی افرادقفل کردن تالک در رومبه دست اوردن ای پی افرادپسورد چنجرچک کردن ایدی های سالم بوتتغيير دادن اسم وبلاگ . سایتانتي ويروسقطع كردن ويس قربانی در رومپاك كردن تبليغات در روماين فو عوض كردن مشخصات ايديگل بارون کردن سیستم افرادقويتر كردن تالك در رومچك كردن وبكم افرادبرنده بازی 500 ایدی سالم می گیرهبدون نياز وبكم عكس بندازيدعكس دزدي از ايدي افراداد كردن افرادوبکم سركاريبرنامه winrarسرویس پکتغییر رنگ مسنجر به 24 رنگشکل های مخفی یاهوسیو کردن اد لیستساختن پسورد ضد هکبدون اجازه وارد کنفرانس بشویدپاک کردن نیک نیم در رومپاک کردن ایدی از یاهوپاک کردن ایدی از اد لیست دیگرانساختن نیک نیم های زیباتمامی ورژن های یاهو مسنجرمردم ازاری اد لیستبه ترتیب کردن ایدیپیدا کردن کد رومپیدا کردن کد کنفرانسفایل های کمکی سیستم 32جا به جا کردن اد لیستتمامی ورژن برنامه room dest royهک با تروجانهک بدون فایل یا کراکرهک کافی نتاین فو کراکرپیدا کردن ایدی 3.4 حرفیروم فولرپیدا کردن ایدی ها ی راندومانتی بوتر مخصوص کنفرانسویسی کشی در رومویسی کشی در کنفرانسبوتری که 500 ایدی لوگین می کنندروم بوتربوتر که 1000 ایدی لوگین می کنندبوتر ی که روم فول می کنندپروکسی تست می کنندشماره ای پی برای پروکسیمشخصات کامل گلابیهک سیستمبیش از چند مسنجر باز کنیدفقط برای دوستان بفرستیداد بدون اجازهبرنامه ی برای تبلیغات در رومروم فولر کنفرانسضبط کردن صدای افرادعوض کردن شکل درایوبوتر 2000ایدی لوگین می کنند2000شکل برای صفحه پی امچک کردن پروفایل افرادفیلتر شکنبرنامة براى رايت سي دىشعر عاشقانه از سحرهک با کی لاگرویروس خطرناک مخصوص ویندوزهک کردن شماره تلفن منزلهک کردن کانکشن افرادویروس خطرناک مخصوص مانیتورویروس خطرناک سی دی رامنشان دادن ای پی سایتبرنامه ی برای ذخیره کردن لینکجدید ترین عکس ها پری دریاییجدیدترین جوک های روزنشان دادن ای پی سیستم خودپروکسی گرابرشعر عاشقانه از گل سرخایدی اسکنراخرین نظرات خوانندگان وبلاگبوتر اد بمبربوتر ايميل بمبربوتر ارور بمبرrun timeیک ویندوز با 4 تا دکستاپهک وبلاگعکس امام علی و امام حسینای پی سیستم عوض می کنندعکس بامزه و کاريکاتورفرمت ايدي بوت ویسی عوض كنيدساختن ایدی های نقطه دارنشان دادن اين فو ايدي هابرنامه ی اجرا بازی های یاهو جاوابیش از 3000بازی انلایندانلود بازی های موبایلبازی های 3 بعدی کامپیوترفلش کلیپکد های جاواکد قالب وبلاگضد هک کردن ایدیدعوت نامه پرشین گیگخانم مهستی دار فانی را وداع گفتسايت گلابي

No comments:

Post a Comment